Spanien tar över

Sverige lämnar över ANSVARET efter tre månader utanför somalias kust

I tre månader har konteramiral Jonas Haggren lett EU-insatsen Operation Atalanta. Onsdagen den 6 maj var det dags för honom att lämna över ledarskapet till den spanska flottiljamiralen Alfonso Gómez Fernández de Córdoba. Överlämningen innebär också att den svenska och nederländska styrkan är på väg hem.

Ett stort mediaintresse för den avgånde styrkechefen. Foto: Mattias Nurmela/Combat Camera/Försvarsmakten
Konteramiral Jonas Haggren i sällskap med konteramiral Paolo Pezzutti och flottiljamiral Alfonso Gómez Fernández de Córdoba. Foto: Mattias Nurmela/Combat Camera/Försvarsmakten
"Jag vill tacka och gratulera min företrädare och hans besättning. Jonas, tack och 'Bravo Zulu'", sa den tillträdande styrkechefen flottiljamiral Alfonso Gómez Fernández de Córdoba. Foto: Mattias Nurmela/Combat Camera/Försvarsmakten

För nästan tre månader sedan var det varmt i Djibouti. Nu är det ännu varmare. Medan solen stiger i öster har besättningen på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt ställt upp för en sista ceremoni under EU Naval Force Somalia – Operation Atalantas ledning. Inbjudna gäster anländer och visas till sin plats, journalister börjar rigga sina kamerer och honnörsstyrkan tar plats på Johan de Witts helikopterdäck. En major från den nederländska marinkåren intar enskild ställning och beordrar hela styrkan i givakt. Den avgående styrkechefen, konteramiral Jonas Haggren, kliver ut på helikopterdäck. Med sig har han den ställföreträdande chefen för Operation Atalanta, konteramiral Paolo Pezzutti, och den tillträdande styrkechefen, konteramiral  Alfonso Gómez Fernández de Córdoba.

I tre månader har Sverige ansvarat för den EU-ledda insatsen Operation Atalanta som har pågått sedan december 2008 och det är andra gången på sju år som Sverige ansvarar för insatsen. Sedan februari har styrkans storlek varierat mellan fyra till sex fartyg och ett till två spaningsflygplan. En av utmaningarna har varit att disponera de tillgängliga enheterna på ett effektivt sätt. Förutom att leda insatsen har Sverige även bidragit till insatsen med två Stridsbåt 90, två Helikopter 15 och Combat Camera-specialister som varit baserade på HNLMS Johan de Witt. Under 2010 och 2011 genomfördes mer än 170 piratattacker varje år och bland annat tack vare Operation Atalanta har inget piratangrepp skett på handelssjöfarten i området sedan 2012.

Fotbollsmanagern och hans lag

Solen gassar och även de mest uthålliga journalisterna börjar söka sig mot skuggan. De vita uniformerna på helikopterdäck börjar avslöja stora, blöta fläckar på några av de nyanlända i styrkan. De nederländska och svenska soldaterna och sjömännen har lyckats acklimatisera sig och ser nästan oberörda ut. Som den sista i den svenska styrkan får Jonas Haggren ta emot sin medalj av Paolo Pezzutti och kort därefter tar han plats vid talarpodiet.
– Jag vill tacka min stab och besättningen på HNLMS Johan de Witt men framför allt alla enheter och personal inom styrkan. Utan er hade det varit som att vara manager för ett fotbollslag utan spelare, säger Jonas.

Strax är ceremonin över. Några journalister ber om att få en intervju med den avgående styrkechefen och några minuter senare är helikopterdäcket på HNLMS Johan de Witt tömt på besökare och helt städat. Förutom det vanliga sorlet i Djiboutis hamn lägger sig ett lugn över fartyget. Några hundra meter därifrån håller det spanska fartyget ESPS Galicia på att kasta loss. Ombord finns den nya styrkechefen och hans stab som ska leda insatsen under de kommande fem månaderna. Om bara några timmar kommer Johan de Witt också att kasta loss men fartyget kommer att lägga ut en annorlunda kurs. Den svenska och nederländska styrkan ska snart påbörja sin resa hem.