Med livet som insats

Två civila har av misstag förvillat sig ut i ett minfält och en av dem råkar kliva på en personmina. Nu gäller det att snabbt få ut dem i säkerhet. Under övningen måste ammunitionsröjarna försiktigt men samtidigt så snabbt som möjligt ta sig fram genom minfältet för att försöka rädda livet på den skadade.

Hampus Brünteson är gruppchef inom CMD. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

– Det är en balansgång, de måste jobba fort för att nå de skadade, men samtidigt får de inte riskera sig själva. Det är en stressig situation och nu jobbar de på gränsen för det acceptabla, säger Fredrik Johnson, enhetschef på Swedec.

Den grupp som nu omsorgsfullt söker av terrängen med minsökare tillhör Göta ingenjörregemente och kallas för CMD-grupp, conventional munition disposal, alltså röjare av konventionell ammunition och det moment de övar ingår i Swedec EOD exercise 2015.

Sakta men säkert sveper soldaterna minsökaren över mossan och markerar den avsökta, minfria ytan med sprayfärg, så att det bildas en smal gång fram emot civilisterna, som varken kan, vill eller får röra sig från platsen där minan exploderade.

– Se till att söka av och bredda gången där den kröker sig runt tallen, så att vi kan komma förbi med båren.
Hampus Brünteson är gruppchef inom CMD och den som bestämmer var de ska ta sig in i minområdet, han larmar sjukvård och upprättar säkerhetsområdet.
– Att undsätta egen personal eller civila i ett minfält är bara en av många uppgifter som CMD-gruppen har, och kanske inte det vanligaste uppdraget, men det är viktigt att vi bibehåller förmågan. När det ligger någon skadad i ett osäkert område jobbar vi mot klockan för det handlar ju om att rädda livet på någon, utan att riskera att vi får fler skadade.

Soldaterna har efter cirka tjugo minuter lyckats ta sig fram till civilisterna och kan försiktigt leda den oskadda personen ut ur riskområdet. Metodiskt söker de därefter av och markerar upp området runt den skadade. Sedan tar de upp bajonetterna som används som pikar för att känna av marken närmast kroppen.
– Det kan ligga något explosivt under kroppen eller strax bredvid och vi vill ju inte råka tippa över honom på en mina när han ska lyftas upp på båren.

På ett led genom den markerade stigen bärs mannen på båren ut till säkerhet och den väntande ambulansen och momentet är avslutat.

– Den här typen av undsättningsoperation är förstås vanligare under internationella insatser, men det är en kunskap som är en viktig del i försvaret av Sverige i händelse av krig, eller till och med vid en olycka på ett skjutfält, säger Frans Eriksson, som varit övningsledare för momentet.