Funktionsdagar fordonstjänst

Under två dagar vecka 21 genomfördes funktionsdagar fordonstjänst på Försvarsmaktens logistik- och motorskola i Skövde. Det var det tredje funktionsmötet i en serie där funktionsföreträdare från hela landet får träffas och utbyta tankar och idéer och informeras.

Korpral Jacob Krog från danska Trängregementet Förevisar MAN-lastbil. Han och hans gruppmedlemmar hade en hel del erfarenheter avseende HX–bilen från insatser i Afghanistan. Foto: Ingela Kronlund/Försvarsmakten
Hantering av container med hjälp av CHU (Container Handling Unit) Foto: Ingela Kronlund/Försvarsmakten
Förevisning av vältrigg. Foto: Lars-Ove Ekelund/Försvarsmakten
”Utrymmning” av CV90. Foto: Lars-Ove Ekelund/Försvarsmakten

Den här gången handlade mötet om fordonstjänst. Drygt 60 personer hade anmält sitt deltagande.

Dagarna innehöll information från Försvarets materielverk (FMV) om läget kring upphandling och utbildning avseende ny lastbil. Presentatörer var Robert Grindberg och Roland Nilsson

Till dagarna hade även två besättningar från Danska Trängregementet anslutit med två stycken MAN lastbilar ur HX serien, som de med stor inlevelse och proffsighet förevisade.

Maria Carlsson, projektledare projektgrupp ”handbok fordonstjänst”, informerade om arbetsläget kring handboken och hur tidsplanen för denna ser ut. Och Gunnar Sikå från logistik- och motorsektionen informerade även om tankar kring utveckling av fordonsinstruktörskursen.

Dag två ägnades åt gruppdiskussioner kring förar- och instruktörsutbildningar som avslutades med redovisningar av grupparbetet och utvärdering.

En mindre utställning var uppdukad i utbildningshallen där det under dagarna fanns möjlighet att bekanta sig med några nyare fordon såsom BV 410 och PB8 samt att Hans Westin från markstridsskolan fick tillfälle att informera om CV90 vältrigg. Några hugade vågade till och med låta sig snurras runt i denna. 

Sammanfattningsvis kan sägas om mötet att det har varit högt i tak under diskussionerna och mycket har dryftats, smått som stort.  Det var ett tag sedan förra funktionsmötet i fordonstjänst genomfördes så det var efterfrågat och det finns behov av att inom funktionerna samlas och diskutera aktuella ämnen samt inte minst, nätverka.