En smäll för säkrare sjöfart och fiske

En vecka in i minröjningsoperationen Open Spirit är resultatet 94 funna minor varav 27 är röjda. Röjdykarfartyget HMS Sturkö har hittills hittat och oskadliggjort en av dem, en rejäl sådan med närmare 900 kilos laddningsvikt.

Våghöjden var stundtals besvärlig för dykarna, trots det var humöret gott -som synes.
Våghöjden var stundtals besvärlig för dykarna, trots det var humöret gott -som synes. Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten
Styrkan med HMS Sturkö är att hon både kan leta minor med sonar och använda röjdykare.
Styrkan med HMS Sturkö är att hon både kan leta minor med sonar och använda röjdykare. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Johan Granqvist är fartygschef på röjdykarfartyget HMS Sturkö.

- Vi har hittills sökt i områden som delvis redan varit genomsökta. Anledningen till det är att man verkligen vill bekräfta, så gott man kan, att inga minor finns i just här.

Minan som hittades var en tysk bottenavståndsmina. En typ som skulle känna av om ett fartyg passerade ovanför den och då detonera. Det har varit svåra förhållanden för Sturkö och dess röjdykare. En kraftig sydvästlig vind har orsakat grov sjö, vilket gör sonarbilden svårtolkad och dykningar riskabla. Dessutom är botten full med stenar av olika storlekar vilket ställer stora krav på sonaroperatörerna att urskilja minor från stenar av samma storlek. Sökningen sker med en sonar som släpas bakom fartyget och ger en detaljerad bild av botten. För att titta närmare på intressanta ekon använder man en undervattensfarkost eller fartygets röjdykare.

Noggrant övervägande före sprängtillstånd

 Beslutet om en mina ska oskadliggöras genom sprängning fattas av estniska myndigheter. Faran som minan utgör för sjöfart och fiske vägs mot den miljömässiga påverkan på djur- och växtliv. Det är anledningen till att bara en knapp tredjedel av de hittills funna minorna är oskadliggjorda.

- Minan vi hittade bedömdes som angelägen att oskadliggöra, så vi fick order att spränga den. Vi använde en röjdykarladdning som placerades intill minan av dykarna, och fjärrutlöstes, fortsätter Johan Granqvist.

HMS Sturkö har ensamt genomsökt 14 kvadratkilometer, eller om man översätter det till något mer lättförståeligt, 2800 fotbollsplaner. Det kommer säkert att bli både fler fotbollsplaner genomsökta, och minor hittade, innan fartygen avslutar sökningen nu på torsdag den 28 maj, då Open Spirit avslutas.