Avvecklingen börjar

Efter mer än fyra månader på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt börjar tiden lida mot sitt slut för det svenska förbandet ME 04. Fartyget har satt kurs och fart hemåt och för att effektivisera avvecklingen av förbandet har avrustningen redan börjat.

Kapten Per Jespersson tar emot överstelöjtnant Anders Åkermarks vapen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

På övre fordonsdäck är belysningen skum. Under hela insatsen har den höga temperaturen gjort att de flesta i besättningen på HNLMS Johan de Witt hållit sig borta härifrån. I dag är det trångt på däcket. I ett hörn har några besättningsmedlemmar burit fram ett par spinningcyklar och en sliten cd-spelare. Populära låtar från 2011 strömmar ur högtalaren på full volym medan de trampar på cykelpedalerna i takt till musiken. Skivan är repig och emellanåt hakar låten upp sig. Besättningsmedlemmarna tittar uppgivet mot cd-spelaren. Lite längre bort står några svenska soldater och vårdar sina vapen. Det är dags för förbandet ME 04 att påbörja sin avrustning.

I över fyra månader har förbandet befunnit sig på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt. Sedan losskastningen i Den Helder den 24 januari har de svenska soldaterna, officerarna och specialistofficerna tjänstgjort sida vid sida med de nederländska motsvarigheterna. Om bara några dagar avslutas samarbetet när fartyget åter förtöjer i Den Helder. För att göra hemresan så effektiv som möjligt börjar förbandet inventera och packa sin utrustning redan på hemvägen. En avrustningsstyrka från Försvarsmaktens logistik anlöt under fartygets senaste hamnvistelse i Jordanien för att stötta förbandet. Kapten Per Jespersson är chef för avrustningsstyrkan. Just nu ingår han och hans personal i ME 04.
‒ Vi är totalt sju personer från Försvarsmaktens logistik, sex personer kommer från den regionala stödenheten NSE syd och en person kommer Joint Service Support (JSS) i Uppsala. Vi har stor bredd på vår personal och vi har allt från specialister på att packa farligt gods och hantera logistikdatabaser till personal som kommer att packa all materiel, säger Per.

I slutet av en insats är det viktigt att inte gena i kurvorna. Detsamma gäller med ME 04. Förbandet är operativt fram till förtöjning och det har avrustningsstyrkan tagit fasta på och genomför avrustningen etappvis.
‒ Vi har gjort en plan med tillsammans med förbandet och tanken är att vi ska avveckla förbandet med så lite operativ påverkan som möjligt. Vi har börjat med den individuella materielen från personalen som redan rest hem och nu har vi börjat avveckla förbandsmateriel, säger Per.

HNLMS Johan de Witt lämnade insatsen den 9 maj och tanken är att förbandet ska vara hemma i Sverige i slutet av månaden. Just nu befinner sig fartyget i medelhavet och för att hinna klart med avrustningen jobbar avrustningsstyrkan hela dagarna med att packa och flytta förbandets materiel.
‒ Vårt mål är att allt ska vara klart innan Johan de Witt är framme i Den Helder. Just nu ligger vi före i tidsschemat och nu hoppas vi bara att det inte ska komma en storm och stöka till i schemat, säger Per.

I hörnet på övre fordonsdäck fortsätter cd-spelaren att strömma musik. För ett ögonblick låter det som en tung trance-låt men det visar sig snabbt att det är skivan som har hakat upp sig igen. Besättningsmedlemmarna tittar återigen uppgivet mot cd-spelaren medan de trampar vidare.