Svensk militär insats i Irak

Sedan i vintras har möjligheterna utretts om ett svenskt deltagande i en internationell militär koalition, allt för att hejda terroristorganisationen IS och dess framfart i norra Irak.

Därför föreslår regeringen att riksdagen medger att Försvarsmakten sätter samman en allsidig och ändamålsenlig väpnad styrka bestående av 35 personer. Målet är att styrkan ska delta i den militära utbildningsinsatsen som genomförs av den internationella koalitionen under 2015.

De huvudsakliga uppgifterna kommer vara utbildning och rådgivning inom till exempel sjukvård, stabstjänst och försvarsstrid för de irakiska säkerhetsstyrkorna i norra delarna av Irak.

Det svenska styrkebidraget ska stå under svensk nationell ledning och kontroll under insatsen. Nödvändig koordinering kommer att ske inom den internationella koalitionen och främst med andra aktörer i insatsområdet, bland annat USA, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Norge och Finland.

Om säkerhetssituationen skulle försämras har Försvarsmakten möjlighet att tillfälligt förstärka styrkan till att omfatta 120 personer för evakuerings- och förstärkningsinsatser. Regeringens beslut är grundat på Iraks förfrågan om assistans för att stoppa IS, vilket också utgör insatsens folkrättsliga grund.