Sannahedsbataljonen flyger i luften

Arvtagare till det tidigare arméflyget kan Hemvärnets flyggrupper sägas vara. Det finns en flyggrupp knuten till varje hemvärnsbataljon. Man använder små enmotoriga maskiner och piloterna är tränade att flyga på lägsta höjd.

Enmotorigt flygplan fotograferat underifrån mot blå himmel.
Att kontrollera egna förbands maskering från luften är en av uppgifterna. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Man i uniform som står framför litet flygplan med handen på propellern.
Leif Rytter från Lindesberg är en av flygförarna. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Enmotorigt flygplan på väg ut på startbanan.
Klar för start. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Flyggruppens uppgift är att bistå bataljonen från luften. Man kan exempelvis utföra transporter, spana vid en framryckning eller fotografera anfallsmål.

Flyggruppen har egen sambandspersonal som sköter kommunikationen via radio.

I fredstid kan flyggrupperna inkallas i samhällets tjänst för olika uppdrag såsom eftersökning av försvunna personer och gränsövervakning i samarbete med tull och polis. Personalen rekryteras och utbildas i Frivilliga flygkåren (FFK), varefter de tillhör Hemvärnet som avtalspersonal med status som kombattanter.

Flyger lågt

Piloterna är specialutbildade på lågflygning, 50 meter över marken. Man kan dessutom landa på begränsade utrymmen. Det kan vara tillfrusna sjöar eller vägavsnitt som är tillräckligt långa och breda.

Fanjunkare Mats Svensson har varit flygförare i Hemvärnet i tio år och lett 205:e flyggruppen de senaste fyra åren. Under årets krigsförbandsövning ger man understöd till Sannahedsbataljonen, främst med spaningsuppgifter. Man jobbar nära bataljonsstaben, främst med sektionerna för underrättelseinhämtning och stridsledning.

Växlande väder

Vintern visade tecken på att återvända denna sista vecka i mars, något som i början hindrade flyggruppens verksamhet.
− Några morgnar har vi inte kunnat flyga på grund av vädret, säger Mats Svensson. Ändå har vi totalt sett flugit en hel del, ungefär som vi förväntade.
− Vi har den här veckan tre flygplan. Vi har egentligen bara två besättningar med fyra flygförare över tid. För eskortuppdrag och sådant kan vi flyga med en pilot så vi kan ha tre flygplan i luften.

Att rekrytera personal till flyggruppen är en grannlaga uppgift.
− Vi rekryterar i en ganska begränsad skara, säger Mats. Piloterna ska vara välrutinerade från början. Sen gäller att få dem att acceptera det gröna. Jag rekryterar inte en pilot som ska vara här och flyga, utan jag rekryterar en hemvärnssoldat, en krigsman med specialistbefattning som flygförare, och då gallrar man bort en hel del.