Nya sensorer på ingång till Marinbasen

I höst kommer två soldater på Basskyddskompaniet att tilldelas vars en hund och tillsammans med den utbildas som hundekipage. Fördelen med hund i kompaniet innebär att vissa arbetsuppgifter kan utföras både snabbare och mer noggrant.

Hundens känsliga nos är en skarp sensor och innebär att vissa arbetsuppgifter kan utföras både snabbare och mer noggrant. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Under våren har Erik Sandén tillsammans med två hundar från Försvarsmaktens hundtjänstenhets, FHTE, utbildningsavdelning varit på plats i Karlskrona för att utbilda och validera tre hundinstruktörer på Basskyddskompaniet. Man har gått igenom och uppdaterat kunskaper inom områdena dressyr, taktik och teknik. Anders Håkansson från kompaniet är en av dem som validerats och han har övat tillsammans med schäfertiken Gisa som kom till kompaniet i slutet av förra året.

– Jag har tidigare arbetat som chef på hundenheten i Karlskrona och det är jätteroligt att vi återtar den här funktionen. Vi har mycket att vinna på att ha hundar på kompaniet, säger Anders Håkansson.

Som hundförare lever man tillsammans med sin hund, dygnet runt, vilket innebär ett stort ansvar. Just nu är håller man på med den interna rekryteringen av de soldater som kommer att få utbilda sig under hösten tillsammans med vars en hund.

– Hittills har vi fått in 10-15 intresseanmälningar och dessa intervjuar och testar vi nu för att hitta de som är bäst lämpade för uppgiften. Intresset finns bland soldaterna men det är också många som inser att det innebär ett stort ansvar, säger Anders Håkansson.

Förberedelser pågår inom kompaniet och det är en del som ska bli klart till hösten. Dagstallplats måste finnas, fordon behöver anpassas och en del materiel måste anskaffas.

Men, de är alla angenäma problem för ett kompani som ser fram emot förstärkningen.