Luftvärnet redo på västkusten!

Brokig skara tränade strid mot luftmål

Spaningsradarn står på en höjd i utkanten av Halmstad och dess strålar sveper ut över Västerhavet och Kattegatt. Radarchefen Martin Banche har precis gett sensorledaren klartecken att sända måldata till skjutande robotenheter.

Spaningsradarn PS 90 är en trotjänare i Luftvärnet som fortfarande är en effektiv sensor i bataljonens nätverk. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Radiolänksoldaten Gustav Boström monterar en länkantenn. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Håkan Hörstedt, överstelöjtnant och chef för 62:a luftvärnsbataljonen, tillika övningsledare under vårens krigsförbandskurs, är mycket nöjd med de framsteg hans soldater och reservofficerare gjort under övningen. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Bataljonsövningen för Luftvärnsregementets 62:a luftvärnsbataljon går in i ett intensivare skede då fientligt flyg väntar på anfallsorder bortom horisonten. Deltidsanställda soldater och reservofficerare har i fyra dagar övat och förbättrat sin förmåga att lösa huvuduppgiften – strid mot luftmål (SML). Platsen har varit Halmstad med omnejd och tempot har accelererat vartefter övningen pågått.

Under lördagen inleddes flygningar med målflygplan från Saab som har utrustning för avancerad elektronisk störning. Störmomenten är ett viktig led för att öka förbandets kunskap och kompetensen att genomföra luftstrid. Mycket kraft läggs av övningsledningen på att göra målflygets anfallsrörelser så realistiska som möjligt.

– Med den relativt korta tid som står till buds försöker vi se till att öka svårighetsgraden ju längre övningen pågår. Dessutom har vi kompetenta instruktörer som vi lånar från den andra bataljonen; 61:a, säger chefen för stridsgruppen som övas, major Andreas Westermark.

Brokig skara

Det är i flera avseenden en tämligen brokig skara deltidssoldater och reservofficerare som samlats till Luftvärnsregementet i Halmstad. Radaroperatören Sara Kallhed är van att studera plottar på bildskärmar då hon har ett liknande arbete i det civila men hon har aldrig tidigare arbetat med militär radarutrustning. Nu får hon och hennes kollega, David Foconi, en rejäl repetition av två mer erfarna radaroperatörer och sensorledare; Mikael Persson och Fredrick Fallqvist.

– Jag genomförde min värnplikt vid Beridna Högvakten i Stockholm för fem år sedan. Strid mot luftmål är väl nästan så långt det går att komma från högvakt och hästskötsel, säger Sara och skrattar innan hon vrider om reglaget som reser Underrättelseenhet 23:s känsliga radarantenn.

– Bra! Känner ni er mer trygga i grupperingsarbetet nu? undrar Mikael Persson.

Foconi och Kallhed nickar instämmande och svaret från Fredrick Fallqvist blir:

– OK, då kör vi allt igen från början!

Robot 70 – ”Bird away”

I huset intill ligger regementets simulatorhall för robot 70, Luftvärnets mindre (korträckviddiga) robotsystem. Denna dag är robotlavetterna i det närmaste fullsatta när robot 70-plutonernas skyttar övar, övar och åter övar, samtidigt som de genomför prov med jämna mellanrum under den intensiva dagen.

Ljudpuffar som markerar en robotavfyring kommer tätt inpå varandra, följda av kommandot ”bird away”. Några sekunder senare kommer nästa kommando; ”bird effective” och målet är bekämpat.

– Med tanke på övningens längd så har förbandet gjort stora framsteg.Det har varit väl använd tid och alla övade har gjort goda insatser, säger major Andreas Westermark, chef för stridsgrupp 62.