Inryck till samverkansövning Emerentia 15

Tre bataljoner ryckte under morgontimmarna in på Göteborgs garnison och i Borås. I dag ska de mobiliseras och under några dagar genomföra både prov och bli övade.

Inryck på Göteborgs garnison.
Inryck på Göteborgs garnison. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
På väg ombord för vidare transport.
På väg ombord för vidare transport. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Skärgårdsbataljonen ska bland annat skydda hamnen och farleden.
Skärgårdsbataljonen ska bland annat skydda hamnen och farleden. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Det är start för Emerentia 15 som är en övning som fokuserar på att skydda Göteborgs hamn med farleder och landförbindelser samt Landvetter flygplats, men även andra platser blir berörda.
– Alla soldater hälsas välkomna och vi ser vi fram emot en bra övning där alla kan upprätthålla och vidareutveckla sina kompetenser, säger biträdande övningsledare överstelöjtnant Lars-Gunnar Olsson.

Emerentia 15 är en samverkansövning som genomförs mellan 20 – 26 april. Målet med övningen är att upprätthålla och utveckla samhällets samlade förmåga att skydda samhällsviktig infrastruktur i Göteborgsregionen. Scenariot för övningen är att regering har fattat beslut om en insats som innebär att Försvarsmakten bevakar skyddsobjekt med stöd av skyddslagen och frigör därigenom polisiära resurser som istället kan sättas in för att lösa andra uppgifter.  

Under dagen efter inrycket har soldater transporterats till sina stabsplatser och övats i olika moment. Övad personal ur Försvarsmakten är cirka 1 200 soldater ur 41:a och 43:e och 44:e Hemvärnsbataljonerna, Lv6 Logistikkompani, 17:e Bevakningsbåtskompaniet och Göteborgs garnisons insatsledningsstab.

Under övningen kommer samhällets övriga krishanteringsaktörer att delta i eller stödja övningen. Exempel på dessa är SÄPO, Länsstyrelsen, Polisen, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Trafikverket, Tullen, Swedavia, Svenska kraftnät, Vattenfall, Härryda kommun, Göteborg stad, Borås stad, Göteborgs hamn, Göteborg energi, Göteborg vatten, Räddningstjänsten i Storgöteborg och G4S.

Allmänheten kan komma att märka av soldater och militära fordon som rör sig på olika platser i och runt Göteborg. Eventuellt även i områden i Göteborgs innerstad, exempelvis Göteborgsoperan, Gustav Adolfs torg och Brunnsparken, under några timmar mitt på lördagen.

– Övningen är ett led i att alla aktörer ska vara så väl samövade och förberedda som möjligt vid någon typ av angrepp mot samhällsviktiga funktioner i vårt område, avslutar Lars-Gunnar Olsson.