Utmanande stridsträning i okänd terräng

Under en så omfattande övning som Vintersol måste allt som sker på stridsfältet följas upp och utvärderas noggrant. För detta finns Stridsträningsanläggningen, STA, från Markstridsskolan i Skövde på plats.
– Under den här övningen har alla deltagande enheter en extra utmanande uppgift med det stora övningsområdet och den kuperade terrängen, berättar kapten Stefan Andersson, chef för STA.

Stridsträningsanläggningen på plats ute i övningsområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Inne i stridsträningsanläggningen var det full aktivitet med att följa striderna på skärmar och över radionätet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stefan Andersson och Johan Lind följer förbanden på skärmarna inne i trailern. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Här har en av de danska vagnarna slagits ut, STA-personalen kan då genomföra utvärdering och intervjuer direkt ute på fältet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Hans Kristiansson från Markstridsskolans stridsträningsanläggning fotograferar ute i övningsterrängen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

STA är en modern, mobil anläggning för utvärdering av markstridsförband från kompani och upp till bataljons storlek. Det är ingen simulatoranläggning i den bemärkelsen att personal sätts in i en virtuell värld för att öva. Enheterna övar på vanligt sätt och STA kan följa dem direkt på datorskärmar, systemet samlar under övningen in data avseende positioner, träffresultat och verkan genom sensorer i västar, på fordon och i byggnader. Det insamlade underlaget sammanställs och presenteras för det övade förbandet vid utvärderingar.

När vi besökte STA:s trailer norr om Bodträskfors på onsdagsförmiddagen var det full aktivitet med att följa striderna på skärmar och över radionätet.
– Under övningen är vi totalt 17 personer för att kunna jobba så effektivt som möjligt över dessa stora ytor. Det stora området och den kuperade terrängen gör att trots att vi finns bara någon mil från de närmaste förbanden ändå har svårt att få täckning så att vi kan följa alla enheter, fortsätter Stefan Andersson.

Omgruppering och förflyttning

Inom något dygn är det dags att flytta anläggningen till en annan grupperingsplats för att kunna följa fördröjningsstriderna ner mot Boden.
– Det har bara gått drygt ett dygn av övningen och vi är redan på vår andra grupperingsplats. Vi plockar ihop det här med elverk och allt på en halvtimme och riggar upp det på ny plats på ungefär 45 minuter. Vi kommer nog att omgruppera fyra-fem gånger under övningen, säger Stefan Andersson.

Foton, film och skärmbilder

Idén är att allt som händer på stridsfältet, enheternas rörelser, avgivna skott och dess träff, effekt av minor samt stridsledning över sambandsnäten spelas in. Denna insamlade data redigeras av STA och ligger till grund för en smakfull och effektiv utvärdering av det som hänt ute i övningsområdet.

För att få en så samlad bild som möjligt av de olika stridsmomenten finns personal ute i terrängen som filmar och fotograferar. Dessa bilder och filmer kompletterar skärmbilderna i systemet så att man kan göra en bra utvärdering efteråt.
– Vi kan följa både stort och smått, våra egna och fiendens förband. Några ur personalen följer bataljoner i sin helhet, några följer ett specifikt kompani. I dag är det stridsvagnskompaniet som följs av en person här inne i vår trailer och tre ute i terrängen, säger anläggningschefen Andersson.

Uppskattade

– Vår närvaro brukar vara väldigt uppskattad av förbanden. Det ideala är att få samla samtliga övningsdeltagare för en utvärderingsgenomgång på storskärm efter avslutat moment. I en tillämpad övning som Vintersol blir det betydligt svårare att genomföra då det inte går att avbryta övningen. Istället sammanställer vi vår utvärdering i form av ett dokument som vi i det här fallet lämnar till stridsvagnskompaniets chef som stöd vid kompaniets stridsutvärdering, säger Krister Pettersson, chef förbandsträningsavdelningen vid Markstridsskolan - en av de tre som följde stridsvagnskompaniet ute i terrängen under onsdagen.