Framtidens chef finns i Försvarsmakten

Vid kvällens Chefgala vann Carl-Johan Olofsson vid Arméns jägarbataljon/I 19 priset som årets Framtidschef.

– En ära och jätteroligt. Jag känner stor glädje med soldaterna och jägarbataljonen, säger en omtumlad pristagare som just tagit emot priset ur prisutdelaren, ÖB Sverker Göransons hand.

En glad Carl-Johan Olofsson efter att blivit utsedd till årets Framtidschef. Foto: Karin Lorentzon/Försvarsmakten

Oavsett om det handlar om ledarskap, fysiskt stridsvärde eller militärteknik syftar alla ämnen på den treåriga officersutbildningen om att utbilda chefer till Försvarsmakten. Dessutom utbildas officersaspiranterna också individuellt, i en mer coachande del där innebörden av vad det innebär att vara officer – som förman, chef, ledare, föregångsman och arbetsgivare.

En som genomgått den utbildningen och nu visat sig vara en av framtidens chefer vid kvällens Chefgala är Carl-Johan Olofsson, ansvarig för ledningen av bergsförmågan på Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Som militär insatschef för det mycket riskfyllda arbetet på Kebnekaise efter Herkuleskatastrofen 2012 har han verkligen fått använda sitt ledarskap: Inte i den traditionella, formella rollen utan i stället ett ledarskap baserat på ömsesidigt förtroende.
– Det är viktigt med ett nära ledarskap som bygger på tillit och en förmåga att se soldaten, att se om någon inte vill, vågar eller kan.

Och på Sveriges högsta berg behövs verkligen den där tilltron till varandra: Under en insats 2013 drabbades Kebnekaise av flera stenras, allt medan Carl-Johan hade personal kvar i farliga zoner på berget. Och det fanns ingen helikopter som kunde hämta ned soldaterna.
– Då är det avgörande att de soldater som är kvar litar på att de övriga inte kommer lämna kvar dem uppe på berget. Ömsesidigheten och tilliten skapar effektivitet i arbetet och har lett till flera lyckosamma insatser på Kebnekaise, där vi bärgat kvarlevor till anhöriga, planets svarta låda och över 33 ton vrakdelar.

Lika glad och stolt som Carl-Johan var på onsdagskvällen var prisutdelaren i kategorin Framtidschef.
– Officersyrket är mycket speciellt och ställer därför särskilda krav på ledaregenskaper. Förutom traditionella krav på personligt mod, förmåga att fatta beslut under mycket svåra situationer och lagbyggande, har ett antal egenskaper som kommunikativ förmåga i flera olika medier samt samverkan med andra nationella och internationella aktörer tillkommit. Försvarsmaktens verksamhet präglas allt mer av oförutsägbarhet och snabba förändringar. Därför är det viktigt att ha chefer som kan hantera den verkligheten och individer som kan klara av framtidens krav. I Carl-Johan har Försvarsmakten en sådan chef, säger ÖB Sverker Göranson.