Insatschefen besöker insatserna i Mali

Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Göran Mårtensson besökte Mali för att på plats bilda sig en uppfattning om situationen och det jobb som svenska enheter gör inom de båda insatserna i landet. 
– Svenskarna gör ett mycket bra arbete och är en efterfrågad resurs både inom EUTM och i FN:s organisation Minusma, säger Göran Mårtensson.

När insatschef Göran Mårtensson besökte EUTM Mali övades att ta ett terrängområde och kontrollera den trafik som passerar. 
När insatschef Göran Mårtensson besökte EUTM Mali övades att ta ett terrängområde och kontrollera den trafik som passerar.  Foto: Anders Högrell/Försvarsmakten
 I Koulikoro arbetar ett svenskt träningsteam bestående av nio soldater och officerare ur Arméns Jägarbataljon med att utbilda ett maliskt kompani under tio veckor.
 I Koulikoro arbetar ett svenskt träningsteam bestående av nio soldater och officerare ur Arméns Jägarbataljon med att utbilda ett maliskt kompani under tio veckor. Foto: Anders Högrell/Försvarsmakten
Byggandet av Camp Nobel pågår för fullt. Etableringsstyrkan Mali 00 jobbar dag som natt.
Byggandet av Camp Nobel pågår för fullt. Etableringsstyrkan Mali 00 jobbar dag som natt. Foto: Anders Högrell/Försvarsmakten
Byggandet av Camp Nobel pågår för fullt. Etableringsstyrkan Mali 00 jobbar dag som natt.
Byggandet av Camp Nobel pågår för fullt. Etableringsstyrkan Mali 00 jobbar dag som natt. Foto: Anders Högrell/Försvarsmakten
Insatschef Göran Mårtensson tackar chefen för Mali 00, Carl-Axel Blomdahl för ett väl utfört arbete. Till höger chefen Mali 01, Carl Magnus Svensson och FMV:s representant Ulrika Tode.
Insatschef Göran Mårtensson tackar chefen för Mali 00, Carl-Axel Blomdahl för ett väl utfört arbete. Till höger chefen Mali 01, Carl Magnus Svensson och FMV:s representant Ulrika Tode. Foto: Anders Högrell/Försvarsmakten

European Training Mission Mali, (EUTM Mali) arbetar med rådgivning och utbildning av Malis militära styrkor för att öka deras förmåga. I Koulikoro, cirka 6 mil nordost om huvudstaden Bamako, arbetar ett svenskt träningsteam bestående av nio soldater och officerare ur Arméns Jägarbataljon med att utbilda ett maliskt kompani under tio veckor. När insatschefen besökte förbandet ute i fält pågick en övning i att ta ett terrängområde och kontrollera den trafik som passerar.
– Jag inser vilken utmanande uppgift det är att tillsammans med 26 andra länder utbilda de maliska förbanden, säger Göran Mårtensson.

I Bamako genomfördes diskussioner med ledande politiska och militära befattningshavare inom både EUTM och Minusma, som påtalade att Sveriges bidrag håller en hög klass och gör ett mycket bra arbete. Organisationerna framförde också att man gärna ser Sverige som samarbetspartner även i framtiden. Företrädarna för Minusma utryckte en stor förväntan på att det svenska underrättelseförbandet ska komma på plats och börja verka utanför staden Timbuktu.

Vid besöket i Bamako besöktes även Asifu:s högkvarter och den gemensamt svenska och nederländska basen som är under etablering av Försvarets materielverk och etableringsstyrkan Mali 00.
– Jag har fått en god inblick i hur arbetet bedrivs och det gläder mig att se hur bygget framskrider, säger Göran Mårtensson.

Avslutningsvis besöktes den svenska kontingenten i Timbuktu, som ligger 100 mil nordost om Bamako. Här arbetar sedan i november cirka 150 svenskar med att bygga en camp till det svenska styrkebidraget i Minusma. På drygt fyra månader har det svenska ingenjörsförbandet förvandlat Saharas öken till en snart fungerande camp. Etableringsstyrkan Mali 00 jobbar i princip dag och natt för att kunna färdigställa så mycket som möjligt av campen innan styrkan ska rotera hem till Sverige i mitten av mars.
– Avståndet mellan Sverige och Mali är långt och landsvägen mellan Bamako och Timbuktu känns ännu längre. Det blev tydligt när ungefär 250 lastbilar med byggmateriel och förnödenheter till campen i det närmaste korkade igen landsvägen, säger chefen för Mali 00, överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl.
Han konstaterar att samarbetet på plats med FMV fungerar bra och han känner stolthet över det arbete som Mali 00 har utfört.
– Jag instämmer i detta och framför mitt varmaste tack till kontingenten för det fantastiska arbete som har och håller på att genomföras i både Timbuktu och Bamako, säger Göran Mårtensson.

Delar av underrättelseförbandet Mali 01 är på plats i både Timbuktu och Bamako. I Timbuktu stödjer man nu Mali 00 med bevakning av camp Nobel. Samtidigt har förbandet påbörjat arbetet med att knyta kontakter med olika aktörer i Mali för att underlätta påbörjandet av de operativa uppgifterna. Förbandet har redan börjat göra mindre patruller i närområdet runt campen.

– Snart skiftas fokus från etablering till operativ verksamhet, även om allting inte är helt klart. Det svenska underrättelsebidraget är efterfrågat och nu har jag med egna ögon fått se det goda arbete som våra svenska soldater och officerare gör i internationella insatser, säger Göran Mårtensson.