Begränsad användning av släckskum

Det har under de senaste dagarna förekommit uppgifter i media om att Försvarsmakten använder släckskum som innehåller miljöfarliga flourtillsatser. Försvarsmakten genomför i dagsläget mycket få övningar där släckskum inte kan ersättas med vatten, så förbrukningen av skumvätskan, som inte är förbjuden att använda, är minimal. 

Försvarets materielverk FMV är i slutfasen av en studie rörande släckskum där även miljöaspekterna berörs. Rapporten ska sedan analyseras innan några beslut tas om eventuella byten. Innan byte av medel övervägs ska det också bedömas ur toxikologisk synvinkel.

- Det finns i dagsläget tyvärr inga miljövänliga släckvätskor oavsett alternativ. Innan vi genomför ett eventuellt byte måste vi noga utvärdera de alternativ som finns till de produkter vi använder. Redan i dag gör vi vad vi kan för att begränsa användandet av släckskum genom att då det är möjligt öva med enbart vatten, säger Folke Borgh, chef på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.