Ökat intresse efter informationsträff

Fem kvällar, fem städer och kanske framför allt fem möjligheter till ökad rekrytering.
Ett försöksprojekt och förbanden i norr samarbetar för att tillsammans försöka locka fler till att söka arbete inom Försvarsmakten. Informationskvällar är arbetssättet där första kvällen tillbringades i Kalix.

Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Försvarshögskolan och personalstaben vid Högkvarteret leder projektet. Ett projekt som går ut på att få fram förbättrade metoder för rekrytering av specifika målgrupper. Projektet ger förutsättningar för att tidigt skapa
kontakter med individer som visat intresse för Försvarsmaktens som arbetsgivare och sedan följa upp dessa. Förbanden anordnar speciella aktiviteter och event som ger möjlighet till personlig och individanpassad information och relationer till medarbetare i Försvarsmakten, allt för att skapa bättre förutsättningar för specifika målgrupper att söka ett arbete inom Försvarsmakten. Hur förbanden väljer att lägga upp sina respektive projekt, det bestäms helt utav förbanden själva. I norr valde F 21, A 9, I 19 och Totalförsvarets skyddscentrum att tillsammans försöka nå ut till målgruppen, som i projektet är kvinnor. Att män är välkomna är en självklarhet, något rekryteringskoordinatorn på Artilleriregementet,
Ulla-Britt Kankaanranta, påpekar: 
— Du som man kommer inte att bli utestängd på grund av kön, vi i Försvarsmakten är i behov av både män och kvinnor och alla är välkomna.

Uppstart i Kalix

Sagt och gjort. Rekryteringssektionerna på de olika förbanden i norra Sverige valde att satsa på arbetssättet informationsträffar. Här är upplägget sådant att man följer upp de rekryterings- och utbildningsmässor som arrangerats i olika städer. Förutom att bjuda in de kvinnor som genomfört eller bokat antagningsprövning på Rekryteringsmyndigheten, får deltagaren på mässan möjlighet att anmäla sig till den kommande infokvällen. Rekryteringskoordinator Ulla-Britt Kankaanranta förklarar varför man valde just denna metod: 
— När vi i norr träffades funderade vi över vilka olika alternativ vi hade för att möta målgruppen på bästa sätt. Vårt område är ofantligt stort och vi kan inte bjuda in till arrangemang bara där förbanden finns belägna då vår målgrupp finns i området mellan Gävle och Kiruna. Vi insåg att vi redan har en turné inbokad då vi deltar på flera av de lokala mässor som anordnas den här perioden, vilket gjorde att vi bestämde att vi skulle ta tillfälle i akt att följa upp dessa event. 
— De kontakter vi får på mässor kan bli ytliga då vi träffar väldigt många samtidigt. Här har vi möjlighet att fokusera och ge mer individuell och personlig information till dem som har intresset.

Växa i Kalix

Först på tur under turnén var Kalix där Försvarsmakten med A 9, F 21 och I 19 fanns med på mässan Växa i Kalix. Veckan senare var det dags för första informationstillfället. Under kvällen fick de intresserade en redovisning av Norrbottens flygflottiljs rekryteringskoordinator, Sofia Kempe, som bland annat berättade om hur Förvarsmakten är uppbyggd, vilka vägar som finns in i myndigheten, hur många olika möjligheter det finns och även hur dagen då du gör antagningsprövningen ser ut. Det följdes upp med fika, informell frågestund och uppsluppen diskussion. Amanda Sundén, som kommer från en by utanför Töre, har länge velat söka till GMU, men har inte riktigt vågat:
— Jag har inte sökt för att jag har trott att det har varit fler fystester under antagningsprövningen än vad jag nu har fått reda på att det faktiskt är, jag har trott att jag inte skulle klara av dem.
Ju längre in på informationskvällen, ju mer frågor ställdes. Eventet avslutades med att flera av deltagarna fick upp ögat för ett arbete inom Försvarsmakten. 
— Jag hade förväntningar på att få mer information under denna kväll, vilket jag verkligen har fått. Jag vet inte vilken befattning jag vill söka, men jag vet att jag kommer att söka till GMU inom en snar framtid, avslutad Amanda Sundén.