Östersund höjer garden

Fem bandvagnar rullar in i centrum, soldater lastar ur och slår en ring runt Länsstyrelsens lokaler och residentsbyggnaden i Östersund. Staden har inte riktigt vaknat men en förbipasserande kvinna frågar skrämt – Det är väl bara övning? Ja, det är Fältjägarbataljonen som testas. – Oh tack det känns bra svarar hon.

När plutonen lämnar sina förråd och kör mot centrala Östersund sover resten av jämtarna förfarande. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
En misstänkt bil stoppades och visade sig innehålla ett flertal sprängladdningar. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Polisen deltog i övningen och omhändertog ett par angripare. Bland annat en som plutonen upptäckte när han försökte spränga residenset. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Strid i byggnader där rum genomsöks noggrant är riskabelt och tar lång tid. Plutonen har övat på detta många gånger. Systematisk och med stor försiktighet genomsöker de byggnad för byggnad. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Lastningen går snabbt alla vet sitt ansvar. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Plutonchefen redogör för uppgiften och ger order till grupperna och specialistfunktionerna. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Förbandsanda - samtliga soldater bär stolt fäljägarbataljonens märke på sin arm. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Det är tidigt på morgonen den sista lördagen i november. Chefen vid fältjägarbataljonen har tidigare under veckan fått indikationer på insats och kontaktat sina kompanichefer för att kalla in en insatspluton. En plutonchef får uppgiften att ringa runt och har kort därefter ett 30-tal soldater som snabbt kan ställa upp, dessutom kommer delar av kompaniledningen att delta.
– Vi har bra folk i plutonen. De ställer alltid upp med kort varsel oavsett om det gäller att söka någon försvunnen person eller övning av väpnad insats, säger plutonchefen Jimmy Hagvall.

Scenariot

Övningens scenario bygger på det faktum att säkerhetsläget i närområdet försämrats bland annat genom att sabotage har genomförts och inbrott har skett i samhällsviktiga anläggningar. Militärregionala staben i Boden har i samverkan med övriga myndigheter beslutat att förstärka bevakningen av skyddsvärda objekt i Jämtland. En insatspluton får uppgiften att skydda och bevaka Länsstyrelsens byggnader.

Tjänsteman i beredskap

Soldaterna intar snabbt positioner runt residensbyggnaden och länsstyrelselokalerna. Plutonchefen tar kontakt med "Tjänsteman i beredskap" vid länsstyrelsen och får en lista på behörig personal som kan släppas in efter legitimering. Det finns ögon i alla riktningar från tungt beväpnade soldater. Plutonen har internradio så de snabbt kan flytta soldater till utsatta positioner.

Flera prövande delövningar

Läget verkar stabilt när en soldat plötsligt upptäcker en man som klättrar över en stenmur in på residensområdet och som sen kryper i skydd av buskar mot byggnaden. Soldaten höjer sitt vapen och siktets röda punkt syns tydligt på personen som stannar tvärt när han själv ser punkten. Stridsparskamraten går i position och man beordrar med tecken och kommandon personen att ställa sig upp armarna på huvudet. Mannen förs fram till en vägg och kroppsvisiteras bevakad av fler soldater. De hittar bland annat en säkrad handgranat och en del tändmedel. Polis tillkallas för fortsatt omhändertagande.

En civilperson segnar ner framför en postering och tar sig mot bröstet. Via interradion larmas plutonens sjukvårdspersonal som inleder första hjälpen och tillkallar ambulans. I bevakningsområdets norra del hörs rusande motorljud och hetsade röster. En bil har efter en del möda stoppats och föraren tvingas ur fordonet. Mannen är motsträvig men får ge vika av mannarnas resoluta beteende. När man genomsöker mannen och bilden hittar man flera färdiga sprängladdningar och lösa sprängeffekter. Polis tillkallas för fortsatt omhändertagande.

Poliserna som anländer tar vant hand om de misstänkta personerna och sätter dem i sitt fordon. De beskriver också för soldaterna om de omfattande åtgärder som hade vidtagits om detta varit skarpt läge. Man kom också fram till att larmvägarna fungerat bra – det tog åtta och en halv minut från att vi larmats till att vi var på plats. Alla nickar gillande. Allt detta är några av delmomenten som genomfördes för att testa plutonens kunskaper.

Bevakningskompaniet tar över

När läget stabiliserats tar ett bevakningskompani över och den rörliga insatsplutonen övergår till att vara larmstyrka och gör sig beredd på nya uppdrag. En bevakningspluton som bevakat ett mobiliseringsförråd har hamnat i strid och tvingats lämna området. Insatsplutonen får uppgiften att återta objekten.

Mat som genom ett trolleri

Ordergivning och förberedelser inleds omedelbart. Undertiden hinner man också äta den medförda fältmaten som på ett nästan magiskt sätt värms upp i moderna "Hot Pacs". Genom kemisk reaktion upphettas tillfört vatten och halvkonservpåsen läggs i. Tio minuter senare slevar soldaterna i sig maten med god aptit. Medan man väntar tas snödräkten på, stridstekniken klargörs, magasin fylls upp och övrig ammunition fördelas.

Stridskontakt

Kompanichefen meddelar regionala staben när plutonen startat framryckningen mot objektet. Efter en försiktig fotmarsch genom skogen får de stridskontakt med angriparna. Plutonen framrycker i flera riktningar och når efter mycket möda byggnaderna. Nästa fas blir genomsök inuti lokalerna medan några soldater säkrar tagen terräng. Genomsök är riskabelt och tar lång tid. Strid i bebyggelse som detta kallas har plutonen övat på många gånger. Systematisk tar de rum för rum. Några soldater beskjuts och skadas, här får den egna sjukvårdspersonalen nyttig övning. När övningsmålet nåtts avbryts övningen och dagen utvärderas
– Jag kan konstatera att systemet fungerar bra, från larmning via lastning och övriga förberedelser. Förbandet är snabbt insatsberett säger chefen för Fältjägargruppen Anders Sundin, som har utbildningsansvaret för hemvärnsförbanden i Jämtland.
– Huvuddelen av övningsmomenten löstes på ett föredömligt sätt men några detaljer behöver det övas mer på och det kommer vi att göra, avslutar Anders.