Medicinalpersonalen som ska till Mali förbereder sig

Den militära medicinalpersonalen som ska till Mali i mitten av januari får nu sin befattningsutbildning under tre veckor vid Försvarsmedicincentrum. I den preventivmedicinska utbildningen ingår en del som avser personlig skyddsutrustning för högsmittsamma sjukdomar som exempelvis ebola.

Eleverna övade parvis på- och avklädning av skyddskläder i isoleringstältet. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Introduktion och teori av hemorragisk feber och förevisning av skyddskläder. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
En prototyp av isoleringstältet är uppbyggt i en övningslokal som ska likna den verkliga miljön så mycket som möjligt. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Media följde intresserat övningen. Här syns de vid de praktiska på- och avklädningsövningarna. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Inför alla insatser internationellt tar Försvarsmakten fram ett program med åtgärder för att hålla personalen frisk. Detta program kan innehålla vaccinationer, malariaprofylax, hur värmebelastning ska hanteras, hur personalen ska uppträda och klä sig för att inte få insektsbett med mera. I programmet ingår alltid utbildning för alla befattningar och berör bland annat de sjukdomar som kan förekomma i det aktuella insatsområdet.

Det är Försvarsmedicincentrum i Göteborg som genomför de tre veckor långa befattningsutbildningarna för hälso- och medicinalpersonal som ska delta i den kommande svenska FN- insatsen i Mali, Västafrika. Där ska de vara på plats om cirka en månad.

Igår genomfördes en endagsutbildningen i personlig skyddsutrustning för högrisksmittsamma sjukdomar som genomfördes av personal från Uppsala Akademiska sjukhus, vilket Försvarsmakten har ett avtal med.

Det förevisades olika skyddsutrustningar som finns och i detalj av hur man tar på och av dem. I en övningslokal har Försvarsmedicincentrum även byggt upp en prototyp av isoleringstältet som ska finnas på plats i Mali där man ska behandla eventuella fall av högsmittsamma sjukdomar. Här övade personalen senare två och två på på- och avklädningen där varje moment måste ske i en exakt ordning. Den ena agerade ”kontrollant” åt den personen som skulle klä på sig. Sedan byttes de av.

Något av det viktigaste är att bevara lugnet under hela på- och avklädningsprocessen, vilket infektionsläkaren Erik Salaneck från Uppsala Akademiska sjukhus tryckte på. Han sa också att denna typ av sjukvård skiljer sig från vanlig sjukvård i och med att personalsäkerhet går före patientsäkerhet. Normalt sätts patientsäkerhet först men här måste man tänka på att skydda sig själv i första hand. Det är tragiskt med en död person men än mer sorgligt om dessutom fem personer blir smittade på grund av slarv och stress.

Flera gånger påpekade Erik Salaneck att A och O är att följa rutinerna, ta det lugnt och låt alltid en kollega se till att du alltid gör rätt, för de 25-tal eleverna som ska ingå i den 250 personer starka truppen som ska resa till Mali.

Mali har drabbats marginellt av ebola och just nu finns inga kända fall. Men man tar alltid det säkra före det osäkra och uppdraget är att kunna behandla en smittad person i max tre dagar och under den tiden ska en evakuering även kunna ske.

Svenskarnas läger ligger i staden Timbuktu på gränsen mellan öken och den bördigare delen av landet. I lägret bor de i tält och det kan bli 50 grader varmt.

Eleverna tyckte överlag att de fått bra utbildning och att de nu är så förbredda man kan vara inför vad som väntar i Mali.

Media var inbjudna att följa övningen. Bland annat kan ni lyssna på sändningen i Sveriges Radio Göteborg utsändningen den 16 december klockan 15:05. Intervjun hittar ni 33 minuter in i programmet.