Hemvärnet övade vid Kungsholmens broar

Kort övning gav bra resultat

Klockan 04.00 börjar telefonen att ringa. Larmkedjan ska övas, du vet att du ska vara med på en övning, men inget mer. Du står i beredskap sedan kvällen innan. Du börjar på noll, ingen mer information finns än att du ska ta dig till kompaniets mobiliseringsplats för vidare order.

Hemvärnssoldater bevakar stockholm
Hemvärnssoldater bevakar stockholm
Hemvärnssoldater från bataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december. Foto: Elisabet Forsman
Hemvärnssoldater från hemvärnsbataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december.
Hemvärnssoldater från bataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december. Foto: Elisabet Forsman
Hemvärnssoldater från hemvärnsbataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december.
Hemvärnssoldater från bataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december. Foto: Elisabet Forsman
Hemvärnssoldater från hemvärnsbataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december.
Hemvärnssoldater från bataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december. Foto: Elisabet Forsman
Hemvärnssoldater från hemvärnsbataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december.
Hemvärnssoldater från bataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december. Foto: Elisabet Forsman
Hemvärnssoldater från hemvärnsbataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december.
Hemvärnssoldater från bataljoner tillhörande Amfibieregementet och Livgardet genomförde en beredskapsövning på Kungsholmen i Stockholm den 6 december. Foto: Elisabet Forsman

Det är hemvärnet som ska genomföra en beredskapsövning inom ramen för den utökade verksamheten. Denna gång ska enheter ur sex bataljoner samövas med två kompaniledningar och tre plutoner i varje. Varje pluton är med andra ord sammansatt av flera olika kompanier. Det är nu styrkan i plutonen blir att alla kompanier tränar samma sak − oavsett var i landet det tränas. Inga friktioner uppstår i onödan eftersom alla vet sin roll. De flesta som deltar i övningen tycker att det är en bra teambuilding, att det är roligt och lärorikt att få lära känna fler soldater från andra kompanier.

− Gärna fler övningar av denna sort, var en kommentar från flera soldater under dagen.

Militärregion Mitt ledde övningen 

Överstelöjtnant Christian Andersson på Militärregion Mitt som var ansvarig för övningen som genomfördes den 6 december, berättar:
− Beredskapsövningen blev lyckad. Det var tillfredsställande att se att på bara några få timmar hade vi möjlighet att skicka plutonsenheter in mot huvudstaden. Det fanns både vilja och förmåga i de tillfälligt sammansatta kompanierna att lösa sina uppgifter. Hemvärnssoldaternas uppträdande vid de olika objekten var utmärkt och förtroendeingivande. Visst förekom det några stunder av väntan med kan nog mest tillskrivas att det inte var ordinarie kompanistrukturer. Jag är mycket nöjd med det vi under kort tid åstadkom, både bevakningen i Stockholm och den efterföljande skarpskjutningen på övningsfältet i Kungsängen.

Löjtnant Carl Danielsson, som under övningen var kompanichef för den ena täten säger:

− Att arbeta i ett tillfälligt sammansatt förband är nog den verklighet vi får se i ett skymningsläge. Vi var igång på några få timmar. Vi är effektiva. Att soldaterna är duktiga gör att vi löser uppgifter fort och effektivt. Det är kul att se att hela hemvärnet med insatskompanierna utvecklas positivt i hela Stockholmsregionen. Det nya hemvärnet arbetar mer som reguljära styrkor än tidigare vilket gör det mycket enkelt att leda plutoner från olika delar av landet. Order och rutiner sitter och vi talar idag samma språk. Det gamla sättet att hitta på egna lösningar är borta. Vi genomför och använder oss av försvarets rutiner och material. Så om en soldat byter förband så känner han eller hon igen sig i sättet att arbeta. Därav är det enkelt att leda plutoner från andra förband.

Det var många som uppmärksammade hemvärnets beredskapsövning. Dels media, som skrev om övningen innan, men också under dagen. Dels allmänheten som kom fram och ställde frågor och påpekade att de var glada att se, att det fortfarande finns militär kvar.