Försvarsministern besökte Livgardet

Tar in impulser inför kommande försvarsbeslut

Försvarsminister Peter Hultqvist konstaterade under sitt besök på Livgardet att han skulle kunna fylla sina dagar på departementet på ett utmärkt sätt − utan att sätta sin fot utanför. Men han prioriterar förbandsbesök.
− Det är viktigt att få in impulser från verksamheten vid förbanden för att kunna ta rätt beslut, sa Peter Hultqvist.

Försvarsminister Peter Hultqvist pratar med soldater på övningsfältet.
Under ett besök på Livgardet gav försvarsministern sin syn på det försämrade säkerhetsläget i närområdet. Han menade att det inte finns någon ljusning i sikte utan att vi får räkna med att aktiviteter från främmande stater kommer att fortsätta. - Den personal jag träffar i Försvarsmakten är kunnig, engagerad och hängiven sin uppgift. Det är viktigt för att vara effektiv, sa Peter Hultqvist. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
regementschefen skakar hand med försvarsministern, som givit sin sköld till regementet.
Regementschef Christer Tistam fick ta emot försvarsministerns sköld. Foto: Paula Levänen

Under sitt besök på Livgardet torsdagen den 9 december var försvarsministern intresserad av att höra hur förbandet ser på framtiden och vad som bör prioriteras för att Försvarsmakten ska utvecklas på ett bra sätt. Försvarsministern ville också höra såväl förbandsledningens, som soldaternas syn på frågan om rekrytering – och vad som kan få soldater att vilja stanna längre i Försvarsmakten. Detta fick han tillfälle att prata med soldater om på övningsfältet där han besökte soldater från Livregementets husarer, K3, som förbereder sig inför insats i Mali. Soldaterna tränade på vapensystemet Vapenstation 01, som också försvarsministern fick prova på att avfyra. Efter några lyckade träffar i terrängen tog han upp det förändrade säkerhetsläget i närområdet och tryckte på hur viktigt det är att kommande försvarsbeslut får en bred politisk förankring. Försvarsministern sade också att han har för avsikt att föra diskussionerna vidare med de andra partierna.

−Det är viktigt även om vi har en kommande valrörelse, sa Peter Hultqvist.

Underlag till proposition

Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen att den 16 december lämna in ett underlag, som ska ligga till grund för regeringens proposition till nytt försvarsbeslut. Beslutet är tänkt att fattas under våren 2015, för att gälla från 1 januari 2016 och några år framåt.

− Försvarsbeslutet bör ha nationellt fokus, men det utesluter inte internationella insatser, som är ett sätt för Sverige att skapa respekt och visar att vi är beredda att ta ansvar, sa Peter Hultqvist.

Internationellt samarbete

Försvarsministern betonade i sitt samtal med soldaterna att det är viktigt för Sverige att bygga säkerhet med andra − och där tog han särskilt upp samarbetet med Finland. Men även annan samverkan med övriga nordiska länder och Baltikum nämndes.

En del av besöket genomfördes på Swedint där försvarsministern fick en allmän orientering om verksamheten samt en fördjupning om det nordiska centret för genderfrågor i militära operationer (NCGM). För Swedint och NCGM är ett internationellt samarbete grunden för verksamheten.

Under den avslutande lunchen deltog soldater från Livgardets olika krigsförband, som också kunde ge sin syn på vad som är viktigt för att de ska vilja stanna längre i sin anställning i Försvarsmakten. Budskap som försvarsministern med stort intresse tog till sig och som kanske kan påverka kommande försvarsbeslut.