Svenska insatser på Cypern uppmärksammades

I år är det 50 år sedan starten av UNFICYP, den FN-insats på Cypern där sammanlagt över 25 000 svenska soldater tjänstgjorde under åren 1964 till 1993. Detta uppmärksammades på onsdagen av Cyperns ambassad med en ceremoni vid veteranmonumentet på Djurgården i Stockholm.

Prins Carl Philip lade ned en krans vid veteranmonumentet Restare. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten
Kransar lades ned av Prins Carl Philip, statssekreterare Jan Salestrand och Cyperns ambassadör Andreas Kakouris. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten
Försvarsmaktens representant vid ceremonin var konteramiral Anders Grenstad, ställföreträdande insatschef. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

Vid ceremonin lades kransar ned vid veteranmonumentet Restare av Prins Carl Philip, statsekreterare Jan Salestrand och Cyperns ambassadör Andreas Kakouris. Med vid ceremonin var också representanter från Polisen och Folke Berndotteakademin som även de haft personal på plats på Cypern, samt från Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna. Från Försvarsmakten deltog ställföreträdande insatschef konteramiral Anders Grenstad.

- Cypern är den plats där flest svenska FN-soldater har tjänstgjort. Detta initiativ från Cyperns ambassad visar att de över 25 000 svenska män och kvinnor som tjänstgjort i UNFICYP har gjort en mycket uppskattad insats. Tyvärr har också 176 personer varav 17 svenskar stupat i insatsen. I dag tänker vi extra mycket på dem och deras anhöriga sa Anders Grenstad.

Efter ceremonin vid veteranmonumentet invigdes en utställning om insatsen på Armémuseum i Stockholm.