Stridsvagnarna rullar på Gotland

Marken vibrerar och med ett dånade rullar de fram. Det är en mäktig kraft, stridsvagnarna som nu har lämnat sitt garage och dånar fram över Tofta skjutfält. 2013 ställde Försvarsmakten ett stridsvagnskompani i förråd på Gotland för att på så sätt ha större handlingsfrihet att snabbt kunna etablera närvaro.
– Nu över vi hela kedjan. Från att besättningarna gör sig stridsberedda i Skövde, flygs över till Gotland till att göra i ordning stridsvagnarna och skjuta med dem, säger Mattias Brehag från P 4 som leder beredskapskontrollen.

Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Kompanichef Pär Gånfält och hans soldater vid avfärden från Skövde flygplats Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Vagnarna ställs i ordning Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
En stridsvagn 122 som rullat ut från förrådet. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Mot skjutplats på Tofta skjutfält Foto: Mattias Brehag/Försvarsmakten
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Linus Åberg och Jakob Schieder väntar på att de ska börja inskjutningen Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Överstelöjtnant Mattias Brehag leder beredskapskontrollen Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Kontroll av måltavlorna Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Regementschef Fredrik Ståhlberg i samtal med en av stridsvagnsbesättningarna Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Armétaktisk chef Stefan Andersson var på plats när stridsvagnarna kontrollerades Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I oktober 2013 transporterades 14 stridsvagnar över till Sveriges största ö för att där förhandslagras. Vid ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge så har vi redan, ett bland de mest slagkraftiga och skyddande system som finns, på plats på Gotland. Personalen som är specialutbildade i att använda systemet transporteras dit när det ställs krav på att använda förmågan.

– Vi kan på några få timmar lösa uppgift på Gotland med stridsvagnar, vilket kan vara helt avgörande för utgången. Stridsvagnarna är i det närmaste stridsberedda och förberedelserna som krävs är få, säger Mattias Brehag.

Stridsvagnskompanierna som har den personalen som krävs för att ta ut och använda stridsvagnarna finns alltså inte dagligdags på plats på Gotland, men eftersom armén inte opererar från baser är detta inget problem.

– Förra veckan genomförde kompaniet övning mot stridsvagnskompaniet från I 19. En mycket duglig motståndare med högt stridsvärde. Denna vecka övar och prövar vi vår förmåga att genomföra motsvarande uppgifter här på Gotland. På så sätt binder vi på ett tydligt sätt ihop vår förmåga med våra uppgifter, vilket visar att vi kan lösa dem under knappa tidsförhållanden, säger kompanichefen Pär Gånfält.

Linus Åberg är skytt och Jakob Schieder laddare på en av stridsvagnarna som rullat ut på Tofta skjutfält. Där ska de skjuta och ställa in tekniken för att se till att allt är i sin ordning.
– Det kändes väldigt seriöst och realistiskt när vi fick reda på att det var till Gotland vi skulle åka för att jobba denna gång. Men för oss innebär det egentligen ingen skillnad. Vi gör jobbet likadant här som vi gör det någon annanstans, säger de.

Under skjutningen fanns regementschef Fredrik Ståhlberg på plats och han kände sig nöjd med plutonens insats samt att tekniken fungerar.
– Stridsvagnssystemet är en viktig del i vår brigadförmåga och det är i brigad vi leder den väpnade striden på marken.

Anledningen till att beredskapskontrollen genomförs just nu är att regeringen tidigare i år konstaterade att säkerhetsläget i närområdet försämrats och Försvarsmakten har därför tilldelats 100 miljoner kronor för ökad förbandsverksamhet och beredskap 2014.
Antalet flygtimmar med flygplan och dagar till sjöss med fartyg ökar. Förbanden övar mer i höst, vissa övningar förlängs och det genomförs beredskapskontroller. Detta innebär att förbanden blir bättre förberedda om det händer något som hotar vårt territorium eller samhälle.