Försvarsmakten satsar på nya miljöduschar

Försvarsmakten har gjort en satsning på miljöteknik i form av extremt energi- och vattensnåla duschar. I nuläget har två stycken duschar köpts in som ett pilotprojekt som kommer att installeras och utvärderas för framtida användning både som fasta installationer på regementen och flottiljer samt i hygiencontainrar som kan tas med vid insatser.

Duscharna som kommer från Orbital Systems är konstruerade efter en patenterad vattenåtervinningsteknik utifrån en reningsteknik som ursprungligen utvecklades för det amerikanska rymdorganet Nasa. För en tio minuter lång dusch går det åt ungefär fem liter vatten i duscharna vilket är cirka 90 procent mindre än i en traditionell dusch. I de nya duscharna samlas vattnet som rinner ut i golvbrunnen upp, renas och pumpas tillbaka till duschmunstycket. Därmed kan samma vatten användas om och om igen. Dessutom kan upp till 80 procent energibesparingar göras genom att vattnet som renas redan är uppvärmt.

I den interna reningsanläggningen finns ett filter med fibrer i nanostorlek som drar till sig partiklar, bakterier och virus. Sensorer mäter vattenkvaliteten så att vatten som är alltför smutsigt släpps ut i avloppet i stället för att återföras till duschens kretslopp. Det kan till exempel vara vätskor av olika slag eller om man urinerar i duschen.

Två duschar har köpts in av Försvarsmakten. En ska installeras som fast installation på Ledningsregementet i Enköping som en del av deras ombyggnation för att genderanpassa deras kaserner. Kasernen kommer även att installeras med annan miljösmart utrustning som pilotprojekt. Dusch nummer två kommer att byggas in i en hygiencontainer som ska kunna tas med ut på övning och ut i fält.

Eftersom vatten är en bristvara på många platser i världen, kan den vattensnåla duschen underlätta vattenförsörjningen när Försvarsmakten är ute på insatser och övningar. Genom minskad vattenförbrukning kan man minska det logistiska behovet så väl som energiförbrukning för rening av vatten och därmed minskar det ekologiska fotavtrycket. Det innebär dessutom en minskad säkerhetsrisk när man kan dra ner på vattentransporter samt att Försvarsmakten ökar sitt förtroende hos lokalbefolkningen genom att agera på ett medvetet och seriöst sätt.

Redan nu har mätningar påbörjats för att kunna fastställa nuvarande vatten och energiförbrukning av befintliga duschar så att Försvarsmakten har relevant statistik att jämföra mätningar från de nya duschsystemen med.