För andras säkerhet i Mali

Från en höstkyligt Sverige till ett mycket varmt Mali. Etableringsstyrkan har åkt för att påbörja byggandet av den camp som svenska insatsstyrkan i Mali ska ta i bruk vid årsskiftet. I etableringsstyrkan ingår soldater från Skaraborgs regemente som har som uppgift skydda och bevaka dem som bygger campen.

Foto: Carl-Axel Blomdahl/Försvarsmakten

Personal från olika delar av Försvarsmakten ingår i etableringsstyrkan som nu är i Mali med uppgift att bygga en camp utanför Timbuktu. Dit kommer insatsstyrka Mali 01 i början av 2015 för att arbeta med bland annat underrättelseverksamhet. De ingår i den FN-ledda insatsen Minusma som har sitt högkvarter i huvudstaden Bamako.

Det är ett stort byggarbete som dragits igång utanför Timbuktu. Det ska bland annat gjutas betongplattor, dras vatten, el och avlopp. Camp Nobel ska upprättas. Att åka till Afrika och utföra den här typen av verksamhet innebär lite skillnad mot när det görs hemma. Där nere finns hot för granatattacker, det är extremt varmt och det är en annan riskbild när det gäller sjukdomar och djur.

Vaktsoldaternas uppgift

P 4 har skyttesoldater som ingår som vaktpluton i etableringsstyrkan. Deras uppgift är att skydda och bevaka campen som soldaterna från ingenjörregementet bygger. De har också som uppgift att försvara campen mot eventuella angrepp.

– Miljön här är stäpp/öken. Terrängen vi befinner oss i, alltså campplatsen är en enormt lång platt yta med mycket fin ”puder-sand”. Det påminner om att gå i pudersnö. Det är givetvis varmt, 35-40 grader, säger Marc Forslund som är chef för vaktplutonen.

Direkt söder om flygplatsen i Timbuktu ligger en fransk camp och runt omkring flygplatsen och terrängen norr om flygplatsen är FN-soldater från Burkina Faso grupperade. De löser postering och bevakning i och norr om flygplatsen. Trafik till och från flygplatsen är hög, varje dag landar 1-2 C-130 med personal och materiel, dessa flygplan bevakas av den svenska vaktplutonen under i- och urlastning.

Vaktplutonens träning

– Vi arbetar i skift. 6-8 timmar per pass och sedan rotation mellan grupperna. Förutom vaktpassen har vi färdighetsträning i syfte att upprätthålla en god förmåga inom sjukvårdstjänst, strid och vapentjänst. Målsättningen är att varje grupp ska få en ledig dag i veckan.

Inför avresan till Mali har vaktplutonen övat mycket strid. En hel del av det som tränats är grundläggande soldatkunskaper som soldaterna fick i ett tidigt skede av sin utbildning men som nu repeterats och övats. Situationen i Mali är mer komplex då det är skillnader i kultur och språk och kan skapa friktioner som kanske undvikits i Sverige. Blandat med specifik utbildning om Mali har det bland annat varit utbildning i strid i bebyggelse, skjutning, strid från lätta fordon och posttjänst. Det har varit intensiv och kvalitativ träning för att plutonen ska vara väl samövade och förberedda.

Förutom de soldaterna som sköter bevakningen i Timbuktu har P 4 tio soldater i Bamako. De arbetar med att vakta delar av Minusmas högkvarter.