Delar ur första Malistyrkan tillbaka på P 4

I slutet av sommaren begav de sig till FN- insatsen i Mali som första svenska truppbidrag. Tre månader senare, samma dag som den första snön faller över Skövde, är soldaterna från Skaraborgs regemente tillbaka på hemmaplan. För tre av dem är insatsen avslutad, resterande sju är hemma i Sverige på så kallad leave i två veckor innan de åker tillbaka till Mali för fortsatt tjänstgöring.

Nyss hemkomna från Mali Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

De soldater som nu är hemkomna och har avslutat insatsen har alla erfarenhet av utlandsmissioner sedan tidigare. Det som gör den här insatsen speciell är att de var bland de första svenskar som tjänstgjorde i insatslandet. Uppgiften var att utgöra bevakningsstyrka för en internationell camp i huvudstaden Bamako. De säger att läget har varit lugnt under tiden de tjänstgjort. Uppdraget har inneburit mycket kontakt med personal från andra länder, vilket de tyckt varit väldigt roligt. Strax före hemfärd fick styrkan en förfrågan om att förlänga insatsen, då bevakningen av den nya svenska campen i den norra delen av Mali behöver förstärkas. Sju soldater valde att förlänga och har nu därför leave.

Innan de soldater som avslutat insatsen får åka hem genomför de hemkomstverksamhet på Skövde garnison. Trots att de efter tre månader på utlandsmission längtar hem värdesätter de den information och det stöd de får under den här verksamheten. Förutom att lämna in sin utrustning innehåller den bland annat samtal och hälsokontroll. Programmet syftar till att ge soldaterna tid för reflektion och att upptäcka om någon är i behov av stöd efter insatsen. Nu väntar en dryg månad lång ledighet för soldaterna som sedan återvänder till Wilska kompani och ordinarie verksamhet.