Svenskt och norskt försvar samverkar inför Mali-insats

Mali 00 heter den styrka som ska upprätta camp Nobel i Timbuktu, Mali. En camp som kommer skapas i ett nära samarbete mellan den svenska och norska Försvarsmakten samt med Försvarets materielverk (FMV).

Utbildning i Norge. Här läggs grunden till ett tält som ska användas i Mali. Foto: Mattias Johnsson/Försvarsmakten
Stommen till tältet sätts på plats. Foto: Mattias Johnsson/Försvarsmakten
Utbildning på hjullastare inför insatsen i Mali. Foto: Mattias Johnsson/Försvarsmakten

Campen kommer att byggas med ett norskt bas-set som hyrs av norska försvaret och byggstyrkan består av stora delar ur 214:e ingenjörkompaniet, som är ett heltidsanställt kompani med hög tillgänglighet.

Byggstyrkan har under sex veckor utbildats i Norge på den norska materiel som kommer användas vid byggnationen av campen. Under första veckan genomfördes utbildning på utrustning för att borra efter vatten, där en mindre del av kompaniet deltog. Andra veckan samlades i stort sett hela styrkan för att få utbildning i grunder byggnation med norskt bas-set samt möjlighet till teambuilding och att jobba tillsammans. Det är Ing 2 som har huvudansvaret för att sätta upp styrkan, men det är ett sammansatt förband med delar från många andra förband i Sverige. Därför är teambuilding extra viktigt.

Resterande tid av utbildningen genomförde delar av förbandet befattningsinriktad utbildning där förarna har utbildas på att köra norska anläggningsmaskiner som krossverk, betongverk, dumper, grävmaskin, lastmaskin och mobilkran. Parallellt med detta genomfördes utbildning i att bygga formar, gjuta, bygga hall samt utbildning för elektriker och rörmokare. Efter att den formella utbildningen var avslutad övergick tiden i Norge till mer praktiska övningar för att alla delar i utbildningarna skulle sättas i ett sammanhang.

Utbildningen i Norge är ett tydligt steg i positiv riktning för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och möjlighet till att utveckla den nordiska och svenska förmågan inom ramen för campetablering.