Marinens instruktörer på skolbänken säkrar kvalitetsnivån

I januari kommer 123 rekryter att påbörja sin grundläggande militära utbildning, GMU, på Sjöstridsskolan i Karlskrona. För att de ska få rätt baskunskaper och även förberedas på vad som väntar dem i flottan, lånas instruktörer in från marinens sjögående förband.

Här förevisas hur en enkel granruska tillverkas med hjälp av en handske. Ruskan används för att snabbt kunna släcka en eld. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Erik Liif och Anton Holmgren är två av de cirka femton sjömän och officerare som under hösten går en utbildning till GMU-instruktörer. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Ett knappt tjugotal blivande instruktörer startade nyligen en förberedande gruppledarutbildning för att handleda de GMU-elever som rycker in i vinter. Ett mycket viktigt led i förberedelserna för att göra den intensiva GMU-tiden så optimal som möjligt. Instruktörerna lånas i mångt och mycket in till Sjöstridsskolan från övriga marina förband.

Björn Melin jobbar till vardags som eldeldare på HMS Sundsvall i Berga, Stockholm och kommer i vinter vara med som GMU-instruktör för andra gången.
- Ja, jag har sökt mig tillbaka hit som instruktör igen. Framför allt för att jag tycker att det var himla kul förra gången, men också för att jag nu kan förbättra det vi gjorde förra året.
Under höstens instruktörsutbildning agerar Björn som mentor för de blivande instruktörerna, och när det väl är dags att ta sig an GMU-eleverna blir han, med sin erfarenhet, försteinstruktör över fyra gruppchefer.
- Att vara gruppchef, eller instruktör för en grupp GMU-elever betyder att man måste vara närvarande och ha konstant uppsikt. Åtminstone under de första tre till fyra veckorna när de fortfarande är ovana med sina vapen. Men det betyder också att jag utvecklas själv som ledare och får testa de kunskaper i ledarskap jag själv fick under officersutbildningen, säger Björn Melin.

Instruktörerna gör en ’mini-GMU’

Idag är första dagen i fält för de blivande instruktörerna. De visas runt i terrängen där de så småningom ska undervisa i till exempel hur man kommunicerar under ett överfall, bygger en eldstad och bivack, eller bevakar ett område.
- De får en första målbild för vad som väntar när de kommer ut som instruktörer, säger Max Johansson, chef för GMU-kompaniet. Nästan ingen av dem har gått GMU, utan föregångaren, allmän värnplikt i flottan, vilket innebär att de inte har mycket av ”grön” utbildning. Därför kommer de få göra en form av mini-GMU nu under sin utbildning så att de upplever samma saker som de sen kommer instruera i, säger Max.

Anton Holmgren och Erik Lif jobbar som tekniker ombord på Visbykorvett och har av sina förband blivit utsedda till GMU-instruktörer i vinter. De vet inte så mycket om sitt kommande uppdrag än och är båda lite skeptiska, men anser ändå att det ska bli roligt att få prova på något nytt.

-Jag har varit mycket i skogen och har en gruppbefälsutbildning i bagaget som ska bli kul att få användning av, säger Anton Holmgren.

Delar med sig av sin erfarenhet

Den stora fördelen med att låna in instruktörer till kurser och utbildningar är att officerare, soldater och sjömän kommer direkt från sina befattningar och delar med sig av sina kunskaper under en period. Det gör att det alltid är färska och beprövade kunskaper som sprids.

Björn Melin ser fram emot att vara med som instruktör igen.
- Eleverna som kommer är motiverade, de har valt detta själva. Visst, de är kanske inte så vana att ta order, så till en början får man vara ganska hård. Men det är extremt kul att vara med på deras resa och se hur de utvecklas både som individer och i grupp, säger Björn Melin.