För din och min säkerhet

Hemvärnets uppgift att skydda samhällsviktig verksamhet

Bil efter bil rullar in på garnisonsområdet. Det är en strid ström av soldater som kommer. Hemvärnssoldater som har lämnat sitt ordinarie arbete för att komma till Försvarsmakten och öva. De ska öva på kunskaper och förmågor som är av största vikt om samhället och vår säkerhet hotas.

Vi läser ofta i tidningen att duktiga hemvärnssoldater bistår polis och räddningstjänst vid svåra situationer. Men de är också beredda om säkerhetsläget i Sverige förändras. En av deras huvuduppgifter är att skydda samhällsviktig verksamhet och infrastruktur. Rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg besöker krigsförbandsövningen som 38:e hemvärnsbataljonen genomför på regementet den här helgen.
– Hemvärnets grundförmåga är att kunna skapa en nationell basplatta för de objekt som är samhällsviktiga. Vi ska inte ersätta operativa förband, utan skapa en basplatta utifrån vilken operativa förband ska kunna verka.

Plutoner ur bataljonen har tagit terräng runt ett område som ska skyddas från ett hot utifrån. Då inträffar en rad anfall från olika håll vilket tvingar fram ett fungerande samarbete mellan kompaninivå och plutonsnivå. När hela bataljonen övar testas beslutsvägarna mellan olika chefsnivåer.

Klaus Davet, utbildningsofficer vid regementet, tycker att det fungerar till viss del som man vill, men man behöver öva mer.
– Framförallt är den här övningen viktig på chefs- och plutonsnivå. Vi kan inte alltid förutse vad vår uppgift kommer bli. Vi måste då kunna ta nya beslut fattade på principer, inte bara efter ett stående regelverk. Det har vi övat idag.
Han säger att det idag ställs större krav på hemvärnet och framförallt på chefer.
– Vi ska kunna sättas in i stort sett var som helst i Sverige. Det betyder att bataljonen kan behöva ta och skydda okända objekt och i terräng där man inte tidigare varit.

Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg har så här långt ett positivt intryck av övningen.
– Det är ett bra upplägg på övningen och den är absolut nödvändig. Här tränar hela förbandsenheten vilket ger massa erfarenheter. Chefsträning är viktigt. Det går att öva fram väldigt bra soldater, men det är också väldigt viktigt att chefer kan leda när hela förbandet verkar.

Han avslutar med att poängtera att bataljonen består av människor som har ett intresse av samhällsinsatser.
– De här människorna som tar ledigt från sina ordinarie arbeten för att tjänstgöra i hemvärnet drivs av att de vill göra en insats. De är här för att göra skillnad.