En pluton med praktikanter

En pluton med gymnasieelever har under veckan praktiserat som soldater på regementet. Det har varit en mycket varierande vecka där gruppbefäl och soldater har varit instruktörer för dem.
– Vi hoppas vi får återse dem som rekryter och soldater vid regementet, säger förvaltare Fredrik Andersson har varit ansvarig för verksamheten.

Ungdomar vid lång disk inomhus i stort rum. På disken ligger militära persedlar.
Inryckning och pårustning vid Servicecenter Skövde. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Två personner sitter på ett högt plank. En kvinna och en man. Kvinnan håller på att kliva över plank-hindret.
Fysisk träning är en naturlig del. Instruktörsledd övning på hinderbana. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
En grupp ungdomar i uniform står uppställda på en betongplan. En man står framför dem.
Verksamheten handlar om att se soldatens vardag. Besök vid Norra Wadsbo kompanis utbildning av deltidssoldater i tungdragartjänst. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Personer i uniform liggande på en gräsmatta. Vid sidan om varje person står en knäböjande soldat.
Rekryter förevisar för praktikanterna hur man sätter C-A-T, Combat Application Tourniquet. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Personer iklädda regnställ spolar vatten på en lastbil i en tvätthall.
All verksamhet följs av vård. Praktikanterna under vård av terrängbil. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Gruppbild med praktikanterna iförda uniform.
Praktikantpluton hösten 2014 efter genomförd hinderbana. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten

Under en vecka har gymnasieelever från Skara, Mellerud, Falköping, Karlstad och Borås genomfört praktik vid Skaraborgs regemente. Eleverna har organiserats som en pluton under Kåkinds kompani, förbandets skolkompani vilket ansvarar för bland annat grundläggande militär-, befattnings- och gruppbefälsutbildning.

Plutonen har varit förlagd i logement i samma kasern och på samma sätt som rekryterna i Skövde.
– Syftet är att efterlikna de förhållanden som råder för en rekryt under grundläggande militär utbildning, GMU. Därigenom tvingas eleverna tillsammans ta ansvar genom att vara både chefer för egen verksamhet och svara för ordning i och kring eget boende samt ta hand om både personlig och gemensam utrustning säger förvaltare Fredrik Andersson.
– Genom närheten till de som genomför GMU, har eleverna fått en bra inblick i rekryternas verklighet fortsätter han.

Fredrik är ansvarig för verksamheten under veckan och har haft gruppbefäl och soldater ur Skaraborgs regementes krigsförband som instruktörer.
– Eleverna eller praktikanterna är här för att få en bild av soldatyrket och genom att deras instruktörer och handledare själva är gruppbefäl och soldater får de möjlighet att ställa frågor om hur det är att göra GMU och att jobba som soldat. Gruppbefälen har själva varit elever vid Kåkinds kompanis gruppchefsskola 1, GS 1, men är nu tillbaka i en lärarroll.
– Det är mycket utvecklande att få tillämpa sina kunskaper från gruppchefsskolan och den utbildningen känns som en trygg bas att stå på, säger en av instruktörerna korpral Victor Mattsson från Wartofta kompani.

Under veckan har praktikanterna fått träffa rekryter och soldater, både heltids och deltidssoldater under utbildning och träning. De har träffat rekryter under grundläggande utbildning, soldater under befattningsutbildning, soldater under utbildning till instruktörer samt soldater under träning inför insats i Mali.
– Vi har velat visa spännvidden i soldatyrket och jag upplever verkligen att vi lyckats säger Fredrik.

Eleverna har haft en mycket varierande vecka. De har besökt flertalet av kompanierna vid regementet och de har fått skjuta automatkarbin, prova på Försvarsmaktens fysiska tilläggskrav, släcka brand i docka, genomföra morgonfys och åka såväl stridsfordon som terrängbil. De har genomfört en längre fotmarsch med avslutande hinderbana. Tempot har varit högt och under god militärisk ordning. De har även fått försvarsupplysning och utbildning i Försvarsmaktens värdegrund och förbandets historia.

– Att jobba som soldat ställer krav på personlig mognad, vilja och engagemang, en utvecklad värdegrund och förståelsen om laganda, att lösa saker tillsammans säger Fredrik. Eleverna har visat prov på allt detta och vi hoppas att snart återse dem som rekryter och soldater vid regementet avslutar Fredrik.