Arbetsförmedlingen besökte rekryter på P 4

I mars i år skrev Försvarsmakten i Skaraborg och Arbetsförmedlingen i nordvästra Götaland en avsiktsförklaring om ett samarbete för att underlätta för deltidstjänstande soldater att få jobb i det civila. Som ett steg i samarbetet besökte Arbetsförmedlingen i Skövde i förra veckan regementet för att träffa rekryter som genomför grundläggande militär utbildning, GMU. Under en förmiddag hade de yrkesvägledning för rekryterna som innehöll bland annat en föreläsning i CV- skrivning.

Rekryterna upplevde yrkesvägledningen givande och hade många frågor och funderingar kring hur man bäst marknadsför sig med sitt CV. Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

Christopher Uhrbom och Anneli Ottosson arbetar båda med arbetslösa ungdomar på Arbetsförmedlingen i Skövde. Under deras besök på regementet träffade de rekryter som är knappt två månader in i sin GMU. Dessa rekryter kommer efter godkänd GMU genomföra befattningsutbildning och kan därefter erbjudas en anställning som deltidssoldat. Som deltidssoldat tjänstgör de endast vissa tider på regementet och däremellan har de annan sysselsättning, till exempel ett arbete någon annanstans.

Yrkesintroduktionsanställning
Rekryterna har anmält intresse för att delta i ett pilotprojekt som genomförs enligt avsiktsförklaringen mellan Försvarsmakten i Skaraborg och Arbetsförmedlingen i nordvästra Götaland. Genom projektet skapas en möjlighet för rekryterna att påbörja en Yrkesintroduktionsanställning, YIA samtidigt som de börjar sin deltidstjänst. Yrkesintroduktionsanställningen ges av något av de företag som Försvarsmakten samarbetar med. Arbetsgivaren måste enligt avtalet kunna erbjuda minst 75 % sysselsättningsgrad där en viss del ska användas till undervisning och handledning. Arbetet ska löpa under minst sex månader och upp till ett år.

– Vi vill att ni ska lyckas på den civila arbetsmarknaden, säger Daniel Davidsson på P 4 som är en av initiativtagarana till samarbetsprojektet. Till våren kommer ni att få möjlighet att gå på en nätverksträff med de partnerföretag som Försvarsmakten i Skaraborg samarbetar med. Eftersom ni går en militär utbildning som kräver väldigt mycket tid vill vi ge er vägledning redan under grundutbildningen så att ni hinner få era ansökningshandlingar färdiga till nätverksträffen.

Yrkesvägledning
Yrkesvägledningen innehöll en föreläsning om hur man skriver ett slagkraftigt CV och personligt brev, något som rekryterna hade många frågor och funderingar kring. Christopher och Annelie presenterade även Arbetsförmedlingens hemsida och hur man använder den som ett redskap i sitt jobbsökande.
– Genom detta vill vi ge er bra förutsättning för att ni ska komma dit ni vill på arbetsmarknaden. Ni ska vara rätt rustade, säger Christopher Uhrbom.

Christopher och Annelie kommer tillbaka 27 oktober för att träffa rekryterna igen, de ska då få vägledning genom enskilda samtal och även delta i ett seminarium. Till det tillfället fick rekryterna i uppgift att göra ett intressetest på Arbetsförmedlingens hemsida. Yrkesvägledningen var uppskattad bland rekryterna som tyckte informationen var intressant och att arbetsförmedlarna gjorde ett mycket bra jobb.
– De verkar väldigt kunniga och det märks att de bryr sig om oss, säger Erik Stjärneblad som också tycker att hans bild av Arbetsförmedlingen som myndighet nu har förbättrats.