Gruppbefälens utbildning bidrar till rekryternas utveckling

”Lys färdiga! –Lys klar! – Lys!”
Kommandona ekar i terrängen och rekryterna som gör grundläggande militär utbildning, GMU, på regementet utför enligt det de lärt sig. Det är elevledda övningar på Kåkinds kompani.

Vicekorpral Martin Karlsson instruerar rekryterna innan skjutning med signalpistol. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Korpral Martin Hällsten utvärderar rekryterna efter övning. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Ordning på kasern, ordning i fält. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Vicekorpral Julia Davidsson, elev vid gruppchefsskola 1 under utvärdering av genomfört moment. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Mergim Azemi rekryt på 1:a pluton Kåkinds kompani vill bli heltidsanställd soldat. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten

Vicekorpral Julia Davidsson är anställd som ställföreträdande gruppchef på Skånings kompani men är just nu elev vid gruppbefälsutbildningen på regementet, utbildningen som även kallas gruppchefsskola 1. Julia genomförde själv GMU vid Skaraborgs regemente 2012 och två år senare är hon tillbaka, fast i rollen som trupputbildare och hon berättar.
– Jag tycker det har varit en bra utbildning under kursen för att utveckla oss som övningsledare. Att få möjligheten att utbilda rekryter är jätteroligt men också lite ovant. Kunskaperna kommer komma till användning när jag kommer tillbaka till kompaniet efter examen.

Som ett led i utvecklingen av eleverna på gruppchefsskola 1, har de under ett par veckor haft ett pågående projekt vid sidan om sin ordinarie utbildning. De har med inriktning från plutoncheferna för Kåkinds kompanis rekrytplutoner analyserat och planerat ett antal olika övningar. De har därefter fått återrapportera till uppdragsställarna och slutligen genomfört verksamheten.

Mergim Azemi är rekryt vid Kåkinds kompani och har siktet inställt på att bli heltidsanställd soldat och vill göra utlandstjänst.
– Jag har mina rötter i Kosovo och har sett den nytta som svenska soldater gjort för landet. Jag vill få möjligheten att göra detsamma säger Mergim.
Att ha haft soldater som utbildare har varit bra, de är mycket kunniga och noggranna med detaljer anser Mergim och kan själv tänka sig utbildarrollen och att göra samma sak när han själv blivit soldat.
– Jag tycker det är roligt med ansvar.

Eleverna på gruppchefsskola 1 har sedan tidigare examinerats i pedagogik så de övningar de nu genomför är för dem en tillämpning av sin kunskap och för rekryten i allra högsta grad ”skarp verksamhet”. Rekryterna befinner sig i examinationsskede av projekt patrull och gruppbefälseleverna har på två plutoner hållit bakomstationer i form av utbildning i signalpistol och lyspatrull. På tre plutoner har eleverna skött utbildning i gruppens stridsgrupperingsformer och framryckningssätt.

– Kåkinds kompani är regementets skolkompani där såväl GMU som gruppchefsskolor ingår, berättar kompanichefen Michael Ledenius. Att få chansen att nyttja gruppbefälen som övningsledare bidrar positivt till att utveckla rekryten och det är ytterligare en bonus att kunna visa rekryterna en bild av soldatyrkets olika aspekter. Det är inte bara att vara en del av en grupp det är även att kunna utbilda sina kollegor.

Fredrik Andersson är kurschef för gruppchefsskolan och har följt elevernas övningar under dagen.
– Det är ytterst ambitiösa elever som tagit sig an uppgiften på ett mycket bra sätt. Den samverkan, planering och iniativkraft som präglat förberedelsefasen syns verkligen idag under genomförandet. Jag är mycket nöjd med den nivå som eleverna uppnått i rollen som trupputbildare, nu handlar det bara om att befästa kompetensen och vidareutvecklas. Det är med tillförsikt jag återlämnar eleverna till sina respektive kompanier och enheter. Deras förband kommer verkligen ha stor nytta av sina gruppbefäl i utbildarrollen.

Men redan om ett par veckor kommer rekryterna vid Kåkinds kompani att få känna på rollen som handledare. Vecka 42 är det dags för elever från flertalet gymnasieskolor att genomföra praktik vid regementet. De kommer att organiseras som en pluton vid Kåkinds kompani och under veckan kommer de att få följa GMU. Då är det rekryterna som kommer vara de erfarna som skall överföra sin kunskap till de mindre rutinerade praktikanterna.