En lyckad dag

utspridd garnisonsdag lockade många

Ett fantastiskt väder, en utehelg för Umeåborna och en garnison på tårna. Så kan man beskriva garnisonens dag i Umeå den 6 september. Greppet var nytt och det är svårt att säga om det blev en succé eller bara var mycket lyckat. Ett är dock säkert, många möten blev det mellan människorna på staden och Försvarsmakten.

Soldat omringad av fem civila.
Fanjunkaren Jonatan Löfgren var nöjd med dagen på Ersboda Handelsområde. Han upplevde stort intresse från alla som passerade. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Umeåbor utspridda på en gräsmatta i solskenet.
Det goda vädret var säkert även det en av anledningarna till mängden av människor som tog sig en utflykt i Umeå denna dag. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Två soldater, en står och en sitter, med hundar vid sidan om sig.
Den disciplin som Hemvärnets hundar uppvisar är mycket imponerande. Den som sett dem i aktion under övning skulle förvånas än mer. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Folk i park.
Massor av folk var ute i Umeå denna helg för att njuta av solen och kanske också Försvarsmakten. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Säckpipeblåsare framför monument.
Erik Carlsson ur the Thistle Pipe Band är bosatt i Hörnefors. Han spelade bland annat Hector the Hero invid Georg Carl von Döbelns monument. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Folk och militärer stående på en kaj med älven i bakgrunden.
Till Strömpilen hade Amfibieregementet skickat en stridsbåt för stöd till dagen. Den tog sig senare upp till Umeås centrala delar där förevisningarna fortsatte. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Porträtt på man i uniform med militär materiel och besökare i bakgrunden.
Sergeant Martin Johansson jobbade denna dag som yrkesinformatör. Han upplevde ändå att han fick bidra med en hel del försvarsinformation till intresserade personer ur allmänheten. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Militärer i samspråk med civila omgivna av militärmotorcykel samt annan materiel.
Hemvärnet och lätta rekognoseringsgruppen ur första CBRN-kompaniet placerade sig på samma plats och samarbetade under dagen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– Utrustningen var lättare än vad jag trodde, sade Charlie Pelland från Falkenberg. Dock tycker jag att den var väldigt otymplig. Mer vet jag inte om den.Charlie konstaterade att det blir nog att stanna kvar på universitetet. Han går en mycket spännande och utmanande utbildning så nog blir det så.

Bra sammanhang

Vädret var som sagt nära nog obeskrivligt bra för att vara en bit in i september månad. Cirka 20 grader och sol större delen av dagen. I Rådhusparken hade massor av människor samlats inte bara för att möta Försvarsmakten utan också säkert av en massa andra skäl. Nollningar på universitetet var ett av dem. Att bara komma ut och njuta av den nyligen iordningställda Rådhusparken kan vara ett andra. Bondens marknad ett tredje. Finalen på kulturhuvudstadsårets nycirkusveckan ett fjärde och så vidare. Massor av folk i rörelse!

Centrala Umeå

I Rådhusparken höll sammanslagna musikkårer från norr konsert, Hemvärnet visade prov på vad deras hundar kan göra, intresserade provade på fysisk träning och de prov i detta som personalen genomför varje år. Där gick också att möta utrustade soldater och andra delar av garnisonen. Där var även Sveriges veteranförbund representerat.

Bland de intresserade fanns också det par som för dagen firade 22 år i Sverige som beundrade hundarnas disciplin samtidigt som musikkåren spelade. Nöjda konstaterade de att dagen så långt hade varit en bra dag.

Strömpilen

Längre nedströms Umeälven ligger Strömpilens handelsområde. Där fanns SkyddC:s analys- och lätta rekognoseringsgrupper. I älven låg en stridbåt förtöjd med möjlighet för allmänheten att titta in och bli informerade av personalen från Amfibieregementet. Där kanske denna dag blev lite mer än en garnisonens dag men den blev bara bättre av detta stöd från söder. En slutsats från detta område var att folk mer var på väg att handla här än inne i centrala Umeå. Därmed blev de lite mer svårfångade men många tog sig ändå tiden att bli informerade om Försvarsmakten som många inte tror finns kvar i Umeå efter I 20:s nedläggning 1996.

Ersboda

Mera i norr, längs gamla E 4:an, ligger Ersboda handelsområde. Dit hade en enhet ur Bilkåren och SkyddC:s tunga rekognoseringsgrupp styrt kosan. Här kunde den intresserade få provåka bandvagn och provsitta ett pansarfordon.
– Det har varit ganska mycket folk, också med intresse för grundläggande militär utbildning, sade sergeanten Martin Johansson. Ändå kanske vi har sysslat mer med försvarsupplysning här. Många har varit mycket intresserade trots att de är på väg att handla. Många studenter har också frågat om SkyddC.

Att gå ut i samhället och visa upp Försvarsmakten och dess personal kan kanske, eller av några tyckas vara ett tveksamt projekt. Många i allmänheten kommer från länder som man flytt från till tryggheten i Sverige. Här visade det sig dock att många nysvenskar var mycket intresserade, tog kontakt för att få veta mer om försvaret och det som visades på platsen. Känslan var att kunskap om vår Försvarsmakt och hur den är uppbyggd och fungerar också i sig skapar tilltro bland människor som inte levt och vuxit upp i den trygghet som finns i vårt land.
– Alla har kommit fram och varit intresserade, konstaterade fanjunkaren Jonatan Löfgren och avrundar. Inte bara de små.