Rådgivare med goda relationer

Markus Andersson rör sig vant bland instruktörerna på den afghanska arméns ingenjörsskola utanför Mazar-e-Sharif. Efter sex månader med nästan daglig kontakt är det dags för honom att som den sista svenska rådgivaren att åka hem.
– För att arbetet ska fungera måste man skapa en relation med de afghanska instruktörerna, säger han.

I fem års tid har ANA Engineering School på den afghanska armébasen Shaheen hållit kurser i att röja ammunition och minor. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
För att kunna dra undan ammunition och minor på ett säkert sätt används spett och talja. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
På ett annat övningsfält övas det med en mine roller som kopplas på framför bilen för att låta den ta en eventuell smäll. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
I april lämnade amerikanarna över Camp Mike Spann, som ligger i anslutning till Camp Shaheen, till den afghanska armén. Sedan dess bor Markus Andersson på Camp Marmal och helikopterpendlar till jobbet. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Robotar är ett viktigt verktyg för att röja ammunition, minor och hemmagjorda bomber. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Att skapa relationer med de han ska vara rådgivare till har tagit tid. Att prata om familj, eller som här, visa en bok om Sverige är enkla tips på vägen. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Under ramadan genomförs ingen kurs i att röja hemmagjorda bomber och minor. Att använda den 40 kilo tunga dräkten i värmen utan att få äta eller dricka är ingen bra idé. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

På knappt fem år har den afghanska armén med hjälp av rådgivare från Isafländerna Sverige, Finland, Norge och Tyskland byggt upp ingenjörsskolan ANA Engineer School på den afghanska armébasen Shaheen utanför Mazar-e-Sharif. Från att det inledningsvis främst var utländska instruktörer har idag de afghanska instruktörerna tagit över huvudansvaret för de flesta kurserna. Utbudet sträcker sig från ammunitions- och minröjning till hantverk, rörläggeri och förarutbildning för tunga fordon.

Markus Andersson är fanjunkare och reservofficer från Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö. Han har hållit på med ammunitionsröjning sedan värnplikten, bland annat under sex månaders tid i den svenska Afghanistanstyrkan FS 21 under 2011. Sedan i januari har han arbetat på den afghanska arméns ingenjörsskola, som rådgivare och mentor åt ett tjugotal afghanska instruktörer, på utbildningarna i ammunitionsröjning (EOD) och röjning av hemmagjorda bomber (IEDD). I början av augusti flyttar den viktiga utbildningen för andra gången på fem år till nya, större och bättre lokaler, logement och övningsområden för ammunitions- och minröjning. Men då har Markus hunnit återvända till Sverige.
- För att arbetet som rådgivare ska fungera måste man skapa en relation med de afghanska instruktörerna. Det tar tid och många långa samtal, säger han.

 Även om Markus har tillgång till lokala tolkar har han också passat på att lära sig lite dari, något som uppskattas av de afghanska instruktörerna.
 – Det är definitivt en dörröppnare, även om man bara kan lite. De uppskattar såklart att man lagt ner tid på att lära sig deras språk, säger Markus.

En eftertraktad förmåga

Löjtnant Ziakhan är chefsinstruktör på den pågående kursen i ammunitionsröjning och möter oss på övningsfältet där eleverna övar ”pulling”. Tekniken används för att helt enkelt dra undan en mina, bomb eller granat från sin befintliga plats, för att exempelvis kontrollera att det inte finns försåtsmineringar. I grupper om tjugo elever övar de att slå ner spett, montera taljor och att fästa krok och lina för att kunna dra med precision och utan att använda för mycket kraft.
– Det är väldigt utvecklande att arbeta med mentorerna, både när det gäller själva röjningen, men också i arbetet med att lägga upp kurserna för att eleverna ska få ut mesta möjliga av utbildningen, säger löjtnant Ziakhan som själv har arbetat med att söka och röja ammunition och minor i provinsen Kunduz i norra Afghanistan.

Totalt går cirka 80 specialistofficerare och officerare från hela landet den 13 veckor långa kursen i ammunitionsröjning. De 25 bästa får sedan fortsätta på kursen för röjning av hemmagjorda bomber, en mycket efterfrågad förmåga i den afghanska armén.