Nationaldagsfirande med Livgardet

Nationaldagen är av tradition en dag där Livgardet medverkar och syns på Kungliga slottet och på Skansen i Stockholm med soldater och musiker.

Livkompaniet kommer att hissa flaggan på Skansen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Det börjar redan klockan 07.30 då riksdagens talman har mottagning på Riksplan med medverkan av Marinens musikkår. Klockan 08.00 hissas flaggorna på slottet och på Norrbro till paradmarsch av Marinens musikkår. Kåren spelar också från 09.45 inför att slottet slår upp portarna för sitt Öppet hus.

Från 11.55 är det högvaktsavlösning med fanparad (fanor och standar från förband i mellersta Sverige) på Yttre borggården. Klockan 12.00 skjuts 21 salut från Kastellholmen. I samband med högvaktsavlösningen kommer Livgardets dragonmusikkår att genomföra sitt figurativa program. Programmet pågår till cirka 12.55.

Livgardet deltar enligt tradition också med beriden eskort då kungafamiljen färdas med häst och vagn från slottet till Skansen cirka 17.55. Ett 60-tal hästar rider i eskorten.

På Skansen, som är navet i firandet av svenska flaggans dag, är Arméns musikkår huvudorkester och ackompanjerar årets artister. Firandet sänds i SVT 1 från klockan 20.00.

Arméns musikkår syns i tv ytterligare en gång under den sjätte juni. Klockan 21.30 direktsänds deras framförande av Arméns tapto på Logården i SVT 1. Direkt efteråt spelas taptot för allmänheten på Yttre borggården.