Högvaktssoldaterna drillas i skogen

I sommar vaktas Drottningholms slott av deltidsanställda soldater. Nu förbereder de sig på Livgardet i Kungsängen, men det är inte exercis som står på schemat.
– Det kan dom redan. Nu övar vi på att bevaka och försvara en stabsplats. I kväll blir det ett eldöverfall med skademoment, säger plutonchefen Ulrika Löfgren.

Tidvis tjänstgörande soldater (GSST) på Livgardet förbereder sig inför sommarens högvakt och övar bevakning i det gröna.
Soldater ur Livbataljonens ledningspluton håller koll på läget vart alla befinner sig och vad som händer så att chefen har en tydlig lägesbild och ett bra beslutsunderlag. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Tidvis tjänstgörande soldater (GSST) på Livgardet förbereder sig inför sommarens högvakt och övar bevakning i det gröna.
Striden leds från den mobila stridsledningscentralen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Tidvis tjänstgörande soldater (GSST) på Livgardet förbereder sig inför sommarens högvakt och övar bevakning i det gröna.
Gruppchefen ger instruktioner till sin personal. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Tidvis tjänstgörande soldater (GSST) på Livgardet förbereder sig inför sommarens högvakt och övar bevakning i det gröna.
Vaktpost i checkpointen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Tidvis tjänstgörande soldater (GSST) på Livgardet förbereder sig inför sommarens högvakt och övar bevakning i det gröna.
Stabstältet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under den sista veckan i juni har deltidssoldaterna bland annat tränat på att använda radiosystemet Rakel, övat strid i bebyggelse och gjort ett studiebesök på Drottningholm.

– Idag har vi upprättat en checkpoint där vi genomsöker fordon. Några soldater patrullerar området och i skogen har vi satt ut en spion. I kväll ska vi försöka att köra in en sprängladdning genom checkpointen. Vi får se om våra soldater kan avstyra det, säger Ulrika Löfgren med glimten i ögat.

Att soldaterna inte behövde så mycket träning i exercis förstod man ganska snabbt och därför bestämde man att lägga in tre veckors gröntjänst i schemat.

– Utöver det vi gör nu har vi även tränat soldatgrunder med maskering, framryckning, skyddsvaktsmoment och kompetensprov i skytte. Grundkunskaperna är bra för självförtroendet. När vi är klara med den här övningen avslutar vi med grillning, säger Ulrika Löfgren.

Kompetensutveckling

Samtidigt som deltidssoldaterna vaktar platsen pågår det ett ledningsträningsspel i ett av stabsplatsens tält. Heltidsanställda soldater från Livbataljonens ledningspluton övas i att leda förband och några av deltidssoldaterna hjälper till.

– Vi har lånat ut fem av våra deltidssoldater till ledningsplutonen där de får en signalistutbildning. Det är viktigt att vår personal får möjlighet att kompetensutvecklas. Därför såg vi till att våra gruppchefer fick vara med när livkompaniet hade platser över på sina skjutledar- och gruppchefsutbildningar, säger Ulrika Löfgren.

Mona Holgersson är en av deltidssoldaterna som får signalistutbildningen.

– Jag har arbetat tre år som soldat, så exercisen kan jag. Nu lär jag mig att sköta sambandet mellan högre chef och trupp med hjälp av lägeskartor. Det är roligt och utvecklande, säger hon.

Sommarjobb på slottet

Totalt kommer ett 30-tal deltidsanställda soldater att vakta Drottningholms slott i sommar. Huvuddelen av dem har sommarjobbat som soldater förut och många kombinerar soldatjobbet med studier.

– Gruppcheferna har varit här och arbetat med förberedelser under våren. Soldaterna ryckte in 10 juni. Vi har haft mycket kontakt med dem innan inrycket genom att ringa runt och prata med dem. Det är viktigt att hitta bra individlösningar så att alla känner sig motiverade, säger Ulrika Löfgren.

Högvaktsperioden för de tidvis anställda soldaterna avslutas den 24 augusti.