Christer Tistam ny chef för Livgardet

- En soldat har kommit hem.
Så inledde överste Christer Tistam sitt första tal till sina nya, och nygamla, medarbetare på Livgardet. Det var 35 år sedan han för första gången klev in genom vakten på regementet i Kungsängen som befälselev. Och det är en mycket stolt överste som kommer tillbaka som regementschef.

Porträttbild Christer Tistam
Porträttbild Christer Tistam
Det är med stolthet och stor glädje som överste Christer Tistam axlar rollen som regementschef på förbandet där han en gång inledde sin militära karriär. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Vi sitter i mässen på regementet och Christer Tistam blickar upp mot de otaliga porträtten av tidigare regementschefer, som pryder väggarna.

- Det är nog få av dem som började som soldater vid regementet, vilket jag är stolt och tacksam över att jag gjorde, säger Christer. Jag känner mig inte bara som chef, utan som en i arbetslaget; vi måste göra det här tillsammans.

Christer Tistam är en utpräglad lagspelare, både inom arbetet och på fritiden. Han nämner umgänget med kamrater som något av det viktigaste i livet. Vore det inte för en knäskada skulle han fortfarande hålla på med lagidrott.

- Det är oerhört omtumlande och fantastiskt att få bära ansvaret för ett så framträdande förband som Livgardet, som är en profil i hela Försvarsmakten. Det innebär enorma förpliktelser och kräver ett lagarbete, säger Christer.

Christer har genomfört internationell insats tre gånger; i Bosnien som samverkansofficer, i Kosovo som ställföreträdande brigadchef och som kontingentschef i Afghanistan. På Livgardet har han varit chef för den nu upplösta Gardesbataljonen liksom ställföreträdande chef för Livgardet. Christer kommer närmast från en tjänst på Högkvarteret som stabschef på Armétaktiska staben (ATS).

- Det gäller att förstå att man är en del i hela Försvarsmakten och att vara lojal mot de beslut som fattats, svarar Christer på frågan om hur hans erfarenheter från såväl förbandsproduktion som Högkvarteret kan vara till nytta.

Som regementschef möter Christer tidiga utmaningar i att genomföra de beslut som fattas rörande Org 18 – och som kan drabba medarbetare på Livgardet.

- Om förändringarna med anledning av Org 18 blir negativa för våra medarbetare måste vi ta hand om dem på ett respektfullt sätt. Jag har en stark tilltro till förbandet och för mig gäller det att ge enheterna de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb.