Utrikesminister Carl Bildt besökte Flygvapenövning 2014

Söndag och halvtid in i årets flygvapenövning genomförde utrikesminister Carl Bildt ett besök vid flygtaktisk stab, FTS där Sveriges samlade luftförsvar leds dygnet runt under årets alla dagar.

Operationsledaren i ledningscentralen berättar om läget för besöket Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Brigadgeneral Gabor Nagy är flygtaktisk chef och skall med sin stab omsätta högre chefs order för flygförbanden att verka mot rådande hotbildsläge.
I årets FVÖ 14 övas ett högkonfliktscenario där Sverige är angripet. Regeringen har meddelat att krigstillstånd råder. En faktor som gör att flygtaktisk chef får andra regler att förhålla sig till när han leder luftförsvaret av Sverige.

Carl Bildt fick inledningsvis en grundlig genomgång av flygvapenchefen Micael Bydén följt av flygtaktisk chef Gabor Nagy om hur luftstriden är planerad och hur den genomförs specifikt inom ramen för övningen.
Statsrådet Bildt visade en stor kunskap om flygets förutsättningar men fick säkert med sig en och annan ny pusselbit till sin kunskapsbank.

Utrikesministern fick besöka AOC, Air Operation Center. Därifrån leds luftkriget minutoperativt dygnet runt. Just vid tillfället för besöket pågick förberedelser för att samordna en flyginsats tillsammans med marinens fartyg för att bekämpa angriparens fartyg som var på väg mot Gotland.

Med vid besöket var överbefälhavaren Sverker Göranson som samtidigt fick en bra uppdatering av årets flygvapenövning.