Så lär de sig Archer – ett helt nytt pjässystem

Under två veckor har drygt 30 reservofficerare vid Artilleriregementet, A 9, tjänstgjort på förbandet under den krigsförbandskurs som genomförts. Kursen har inneburit utbildning i det senaste tillskottet inom artilleri, nämligen pjässystemet Archer.

Att få på slirskyddet på pjäsen visade sig inte vara det enklaste, det vara många moment som skulle kommas ihåg. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
I snöblandat regn fick reservofficerarna vid A 9 lära känna Archer lite bättre, något många hade sett fram emot. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Genomgång under utbildningen av pjässystemet Archer. Deltagarna lyssnar noga på vad som sägs. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Tina Sundström Karlsson är reservofficerare vid A 9. Under utbildningen gick hon i sin befattning som pjäsgruppchef. Foto: Viktoria Väliläl/Försvarsmakten

Två intensiva veckor blev resultatet för den krigsförbandskurs som precis avslutats på A 9. Reservofficerare från hela landet har alltså tjänstgjort på förbandet för att få en inblick i hur Archer fungerar. På grund av den korta utbildningstiden paketerades kursen ihop till en komprimerad operatörsutbildning. En kurs som därför lades på en mer grundlig nivå där de djupgående delarna togs bort. Allt för att hinna med.
− Det svåraste med att genomföra en kurs på så pass kort tid är att det absolut inte finns någon tid att göra om saker om det skulle bli fel, menade Björn Isaksson, systemledare Archer.

 

Bra koncept på intensiva dagar

Under utbildningen var reservofficerarna alltså tvungna att hinna med en hel del. Tidiga mornar och sena kvällar var något som gruppen snabbt blev vana vid. Under utbildningen fick kursdeltagarna inte bara lära sig grunderna i pjäsen, utan även hur pjäsens datasystem är uppbyggt och hur man hanterar skjutningar, både före och efter själva genomförandet. Tina Sundström Karlsson var en av alla reservofficerare som fanns med på utbildningen. Trots långa dagar med lite sömn var Tina oerhört positiv till både utbildningens innehåll och upplägg:
− Visst har det varit intensivt, men alla vi i gruppen tycker att det är så det ska vara, när man väl kommer hit så vill man hinna med att lära sig så mycket som möjligt.
− Jag personligen har sett fram emot detta länge, det är en härlig stämning i gruppen när man kommer till förbandet och tjänstgör såhär sällan, alla som medverkar är väldigt motiverade när de väl är på plats, fortsatte Tina Sundström Karlsson som under utbildningen gick i sin befattning som pjäsgruppchef.

Övning ger färdighet

Efter två veckor var det dags för gruppen på 30 personer att lämna A 9 för denna gång. Förhoppningsvis med mycket mer kunskap i bagaget och en större förståelse för Archer och allt vad det innebär. Efter dessa två veckor kommer ytterligare en grupp med reservofficerare att tjänstgöra på A 9 för samma utbildning. Därefter kommer samtlig personal som genomfört utbildningen att få visa vad de har lärt sig under en krigsförbandsövning, en övning som blir lite av en examen.
− Jag kommer garanterat ha stor användning av de kunskaper som jag har lärt mig under utbildningen, jag har hunnit lära mig väldigt mycket under denna korta period, avslutade reservofficeren Tina Sundström Karlsson.