Inne i det okända

Swefinex är inne på andra veckan, övningarna att försvara Sverige mot ett väpnat anfall fortsätter. Uppbyggnadsfasen, där man följer ett uppgjort schema med olika vapenövningar, är slut och man är nu inne i en taktisk fas som är okänd för enheterna. Olika hot spelas in och styrkan övar på att agera mot dessa.

Soligt väder och vindstilla präglade första veckan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Vädret har försämrats. HMS Stockholm ligger kustnära och spanar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Två korvetter till ankars under det orderuttag som gjordes inför den taktiska fasen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Helikoptern kan användas för framskjuten spaning.
Helikoptern kan användas för framskjuten spaning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Huvudmålsättningarna med Swefinex är dels att öva samverkan mellan marin- och flygstridskrafter, dels att öka förmågan att taktiskt leda flygstridskrafter från fartyg och då särskilt förmågan att leda sjöoperativ ombordbaserad helikopter. Swefinex 14 är en samövning med Finland och ur finländska marinen deltar robotfartyget Rauma.

För att maximera möjligheterna att öva ihop med flygstridskrafterna, genomförs Flygvapenövning 14 under samma period som Swefinex 14. Tillsammans bildar dessa Sveriges försvarsmaktsgemensamma övning 2014.

Leds från fartyg

Den svenska sjöstyrkan leds av en stab ombord på HMS Carlskrona. Chef för styrkan är kommendör Magnus Jönsson, normalt chef för Tredje sjöstridsflottiljen. Staben består av officerare, i huvudsak från de båda sjöstridsflottiljerna, men även en officer från Helikopterflottiljen. Samtliga är experter inom ytstrid, underrättelsetjänst, minröjning, logistik eller annat.

- Min uppgift är att leda fartygen så att vi löser de uppgifter jag får från Marintaktisk chef. Det kan exempelvis vara att förhindra en motståndare att ta kontroll över ett sjöområde eller i värsta fall förhindra en landstigning på svenskt territorium, säger Magnus Jönsson.

Sjöstyrkan består av korvetter, minröjningsfartyg och stödfartyg. Korvetterna är bestyckade med långräckviddiga sjömålsrobotar, som kan skjutas mot andra fartyg. Minröjningsfartygen ser till att hålla viktiga farleder öppna och röja minor som fienden lagt där. Stödfartyget HMS Carlskrona kan förse stridsfartygen med brännolja och reservdelar.

Samverkan med flygstridskrafterna

En viktig del av övningen är samverkan med flygstridskrafter. JAS 39 Gripen kan bestyckas med sjömålsrobotar och kan fartyg och flygplan anfalla samtidigt, uppnås en större effekt. Radarspaningsplan kan förse korvetterna med positioner på fientliga fartyg, utan att de behöver avslöja sig med att sända egen radar.

- Vi drar många lärdomar av övningarna med flygstridskrafterna. Vissa saker fungerar smidigt direkt medan andra är större utmaningar. En av anledningarna till dessa övningar är just att hitta och försöka åtgärda samverkansproblem.

Efter ett antal år där marinen mestadels övat och varit engagerad i ett internationellt sammanhang står närområdet återigen i fokus i Swefinex 14.