Viking ur ett marint perspektiv

Pirater angriper handelsfartyg och flyktingar hamnar i sjönöd då de flyr för sina liv. Det finns många svåra problem som en marintaktisk stab måste kunna hantera i en fredsbevarande insats i ett land som lider av total samhällskollaps.

En utländsk marin soldat gör tummen upp. I bakgrunden pratar en svensk marin i telefon.
En utländsk marin soldat gör tummen upp. I bakgrunden pratar en svensk marin i telefon.
Med på övningen fanns flera nationaliteter representerade vilket även bidrog till en god stämning. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
En man pekar på en karta.
En finsk deltagare redogör för luftläget under de senaste 24 timmarna. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Många män i M90 för en diskussion
Varje morgon hölls en genomgång av läget. Här ses delar av åhörarna. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Under den senaste veckan har övningen Viking 14 gått av stapeln. Övningens syfte har varit att samöva personal från ett 50-tal länder för att på ett effektivt sätt kunna genomföra en fredsbevarande insats. Den fingerade insatsen har letts från en operativ stab i Enköping med tre underliggande taktiska staber.

Den marintaktiska staben har varit placerad i Karlskrona. Syftet med den marina närvaron i det påhittade landet Bogaland, där insatsen har genomförts, har bland annat varit att förebygga piratverksamhet, bedriva sjökontroll samt stödja de övriga vapengrenarnas verksamheter.

-Det är en utmaning i sig att genomföra en så omfattande insats som vi faktiskt har gjort under den här övningen. Vi har dock kunnat lösa de problem vi stått inför tack vare den breda kompetens och det stora engagemang som samtliga övningsdeltagare har visat, säger Ola Truedsson, marintaktiskchef.

Totalt har över 2 500 deltagare från cirka 50 nationer deltagit. Övningen har anordnats av Försvarsmakten och Folke Bernadotteakademin och har involverat såväl militära som civila enheter.