Välkommen till Viking 14

världens största civil-militära lednings- och samverkansövning

3-8 april arrangerar Sverige en av världens största civil-militära lednings- och samverkansövningar, Viking 14.Övningen genomförs på fyra olika platser i Sverige med Enköping som central plats. Dessutom deltar militära staber i Georgien, Bulgarien, Serbien och på Irland.

Försvarsminister Karin Enström besöker övningsplatsen i Enköping. Här i samspråk med en företrädare från U.S Army. Foto: Richard Kjaergaard, Försvarsmakten.
: Mika Sörensen från Folke Bernadotteakademin är ställföreträdande civil övningsledare för VIKING 14. Drygt 15 % av övningsdeltagarna är civila och representerar ett stort antal internationella organisationer. Foto: Richard Kjaergaard, Försvarsmakten
Världen kommer till Ledningsregementet: Officerare från Kazakstans luftlandsättningstrupper (VDV) under intagande av lunch i matsalen Foto: Foto Richard Kjaergaard, Försvarsmakten
Niclas Sjöquist tjänstgör som legad advisor (juridisk rådgivare) vid Nordic Battle Group 15. Styrkans högkvarter deltar under övning VIKING 14. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Kapten Nina Wallentin från Försvarsmedicincentrum checkar in hos stabsexpeditionen på VIKING 14. Under övningen kommer hon tjänstgöra i staben för Land Component Command, motsvarande Armétaktisk stab Foto: Richard Kjaergaard, Försvarsmakten

Personal från drygt 50 nationer och 90 organisationer övar under Viking 14. Under övningen utbildas och förbereds polis, civil och militär personal att leda, samverka och gemensamt hantera aktuella utmaningar i en internationell freds- och krishanteringsinsats. Övningen har totalt cirka 2500 deltagare, varav ungefär 15 procent är civila.