Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Pris till Markstridsskolan

Markstridsskolan har under torsdagen den 24/4 tagit emot priset Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet. Ett pris som baseras på mätningar av antal tillsvidareanställningar, medianlön, lika karriärmöjligheter, utbildningstid, övertid, korttidssjukfrånvaro, personalansvar, långtidssjukfrånvaro och avgångar.

Överste Gustaf Fahl och överstelöjtnant Jonny Fagerström tog emot priset för mest attraktiva arbetsgivare enligt Nyckeltalsinstitutet Foto: Elin Ekström

Prisutdelningen ramades in av seminarier och föreläsningar. Nyckeltalsinstitutet föredrog också delar av sin årsrapport, som omfattar undersökningar av privata och offentliga arbetsgivares arbete med jämställdhet och arbetsvillkor. Nyckeltalsinstitutet konstaterar att det i allt väsentligt går åt rätt håll på den svenska arbetsmarknaden och att statliga myndigheter och privata tjänsteföretag generellt sett har goda resultat jämfört med andra branscher, både när det gäller jämställdhet och när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare.

På plats för att ta emot priset var Gustaf Fahl, chef för Markstridsskolan och stabschef Jonny Fagerström.

— Vi är glada och nöjda över att få ha tagit emot priset. Försvarsmakten är en bra arbetsplats och det är givetvis särskilt roligt att Markstridsskolan blir uppmärksammad på detta vis, sa Gustaf Fahl.       

I sitt anförande vid prisutdelningen pekade Gustaf Fahl särskilt på personalens kompetens, arbetet med friskvård och träning samt på andra fokusfrågor inom Försvarsmakten såsom ledarskap, kamratskap och medarbetarmedverkan.

— Vi kommer nu att arbeta vidare med förbättringar av vår arbetsplats enligt den plan vi har lagt och siktar på att öka trivsel och arbetstillfredsställelse ännu mer, och därmed kanske vinna även nästa år.

Ett verktyg för att driva förbättring

Databasen från vilken siffrorna hämtas består av drygt 700 000 medarbetare från medelstora och stora verksamheter, både privata och offentliga. Här ingår bland annat Försvarsmaktens alla förband, skolor och centra som varje vår skickar in underlag för dessa nyckeltal, och i år gick alltså totalvinsten till Markstridsskolan.