Markstridsskolan är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

I en ny rapport om Sveriges arbetsvillkor som Nyckeltalsinstitutet har tagit fram får Markstridsskolan (MSS) högsta poäng för bästa arbetsvillkor sett ur medarbetarnas perspektiv.

- Jag tror bland annat att Försvarsmaktens fokus på träning, hälsa och arbetsmiljöfrågor är viktiga för både trivsel och förtroende på arbetsplatsen, säger Jonny Fagerström, stabschef vid Markstridsskolan.

Utmärkelsen kommer att uppmärksammas ytterligare i samband med prisutdelningen i Stockholm den 24 april