Försvarskonferens 2014 avslutad

Försvarskonferens 2014 pågick under två intensiva dagar i Skövde. Under dessa dagar har långsiktiga perspektiv och diskussioner blandats med konkreta exempel på samarbete mellan Försvarsmakten och det övriga samhället, allt för att driva arbetet med att hitta gemensamma lösningar.

Försvarskonferens 2014 i Skövde 1-2 april. Auditoriet.
Försvarskonferens 2014 i Skövde 1-2 april. Auditoriet.
Försvarskonferens 2014 ägde rum i Skövde den 1-2 april. Foto: Erik Doverholm
Försvarskonferens 2014 i Skövde 1-2 april. Försvarsminister Karin Enström (M).
Försvarsminister Karin Enström inledde konferensen. Foto: Erik Doverholm
Försvarskonferens 2014 i Skövde 1-2 april. Försvarsberedningen
Delar av försvarsberedningen fanns på plats för att kommentera den kommande rapporten. Foto: Erik Doverholm
Försvarskonferens 2014 i Skövde 1-2 april. Moderator Annika Nordengren-Christensen, Ingela Gardner Sundström (ordförande SKL), Mats BIlling (HR-chef TrängR), Peder Yderhag (HR-chef Skaraborgs sjukhus), Anders Poutiainen (HR-chef P 4)
Lyckat samarbete mellan Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Foto: Erik Doverholm

- Försvarskonferensen i Skövde är en väldigt bra idé och en efterfrågad form, sa försvarsminister Karin Enström (M) under sin inledning av konferensen under tisdagen. 

Gemensamma frågor

Att Försvarsmaktens personalreform är en gemensam angelägenhet synliggjordes då representanter från flera olika utskott i riksdagen tillsammans diskuterade hur frågor som rör Försvarsmakten också går in i många områden runt omkring, såsom boende, vård, omsorg och utbildning. Tillsammans stod representanter från utbildningsutskottet, näringsutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet och socialutskottet på scenen för att med ett bredare perspektiv diskutera hur man gemensamt kan jobba för att skapa goda förutsättningar för att se en lyckad reform.

— Allt handlar om attraktivitet och om att vilja söka sig till yrket, både när det gäller officerare och soldater. Vi måste alla arbeta inom våra spår för att få till en helhet som skapar just attraktivitet. Den här typen av dagar som konferensen erbjuder är viktiga för att ge oss möjlighet att hitta gemensamma nycklar att lösa de problem som uppstår, sa Christer Winbäck (FP), ledarmot i försvarsutskottet som deltog i paneldiskussionen, och fick medhåll av övriga deltagare.

Just helheten och att frågorna som berör Försvarsmakten är frågor för samhället har varit en återkommande punkt under dagarna, i workshops, mingeldiskusssioner och anföranden. Tydligt var behovet av att just få diskutera, men också att se helheten för soldater och officerare. Hur vill man bo, hur ska familjesituationen lösas och vad vill man ha för möjligheter på fritiden? Alla frågor som påverkar och som behöver behandlas både lokalt, regionalt och nationellt inom många områden.

— Diskussionen är viktig och det märks att den behövs, och för att vi ska kunna agera så måste vi också ha en fungerande dialog med Försvarsmakten och kunna ge tydliga besked från båda håll. Vi måste få veta vad Försvarsmakten behöver för att kunna lösa knutarna, sa Ulrika Carlsson (C) från utbildningsutskottet.

Vinna-vinna

Under konferensen gavs många möjligheter att dela erfarenheter och inspireras av varandra, då deltagarlistan inkluderade representanter från Försvarsmakten och kommuner, landsting och näringsliv. Under dag två redovisades slutsatser ur de workshops som genomförts, med samarbete och ett gemensamt utbyte som gynnar alla parter som ett återkommande tema. Att alla ska vinna på ett samarbete med Försvarsmakten påpekades flera gånger.

— Samarbetet mellan Trängregementet och ambulansenheten sommaren 2013 var ett startskott på en långsiktig samverkan mellan sjukvården och Försvarsmakten, sa Peder Yderhag, personalchef Skaraborgs Sjukhus.

Konferensen avslutades med en kort summering av det arbete som genomförts på Högkvarteret under det år som gått sedan den förra konferensen. Som svar på inspelen från 2013 års konferens har man bl a startat ett centralt Försvarsmaktsråd