De har provat jobb i Försvarsmakten

Under en vecka har ett antal gymnasieelever provat på vår verklighet.
– Eleverna har även denna praktikomgång visat prov på laganda, personlig mognad, vilja och engagemang och vi hoppas återse dem som rekryter och soldater vid regementet, säger Fredrik Andersson, ett av de befäl som under veckan tagit hand om eleverna som gjort praktik på förbandet.

Det är mycket utrustning att hålla reda på. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Förevisning Wartofta kompani och stridsvagn 122. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Som soldat skall man alltid vara beredd att räcka en hjälpande hand. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Elever under fotmarsch. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Förevisning av Lifkompaniets granatkastare Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten

Under fem dagar har gymnasieelever från Borås, Uddevalla, Herrljunga och Skövde genomfört praktik vid Skaraborgs regemente.
– Målsättningen med praktiken har varit att visa eleverna en bild av hur det är att vara heltids- och deltidssoldat i Försvarsmakten, säger förvaltare Fredrik Andersson och berättar att eleverna har organiserats som en pluton under ledning av befäl och de båda soldaterna Oliver Engström och Andreas Öhlin, vars ordinarie befattningar är skyttar på stridsfordon 90 på Skånings kompani. Genom att använda soldater som biträdande instruktörer har eleverna fått en mycket nära och personlig bild av soldatyrket. Samtidigt har soldaterna fått möjlighet att agera i en lite annorlunda roll som instruktörer och förebilder.
– Det har varit mycket utvecklande att få använda våra kunskaper och färdigheter i ”befälsrollen”. Vi har mycket att lära ut och det är mycket lätt att känna igen sig i elevernas situation, det är ju trots allt inte så länge sedan vi själva genomförde grundläggande militärutbildning, GMU, säger Oliver och Andreas.

Plutonen har varit i huvudsak varit förlagd i logement på det sätt som rekryter förläggs under GMU.
- Syftet är att efterlikna de förhållanden som råder för en rekryt under grundläggande militärutbildning, GMU. Därigenom tvingas eleverna tillsammans ta ansvar dels genom att vara både chefer för egen verksamhet med ansvar för ordning i och kring eget boende dels genom att ta hand om egen och gemensam utrustning. På den korta tid de varit hos oss har eleverna verkligen utvecklats i att ta ansvar, berättar Fredrik.

Under veckan har eleverna fått utbildning i försvarsupplysning, Försvarsmaktens värdegrund och förbandets historia. De har även fått information avseende Hemvärnets uppgifter och organisation. Eleverna har haft en mycket varierande vecka. De har fått möjlighet att besöka flertalet av kompanierna vid regementet och de har fått prova på att skjuta pistol, genomföra morgonfys, åka såväl stridsfordon som terrängbil. De har även genomfört ett fältdygn i förläggningstält samt en längre fotmarsch med avslutande hinderbana. Tempot har varit högt och under god militärisk ordning.

– Återigen har de elever som genomfört praktiken skött sig exemplariskt och visat prov på personlig mognad, laganda, vilja och engagemang. De har utvecklat sin förmåga att samarbeta och lösa uppgifter i grupp. Vi ser fram emot att, i en nära framtid, möta dessa elever igen som rekryter och soldater vid regementet. Elever, likt de som gjort praktik under den gångna veckan, är fortsättningsvis mycket välkomna. Att ha elever som väljer att återkomma för att praktisera vid regementet ser jag som ett kvitto på att praktiken ger en bra bild av soldatyrket och är en bra förberedelse inför kommande GMU och vidare soldatutbildning, avslutar Fredrik.