Utvecklad examinatorskurs i närkamp

Att vara soldat eller officer är ett annorlunda yrke. Ett yrke som kräver förmågan att fatta snabba beslut som kan komma att innebära att bruka våld för att kunna lösa den uppgift som man har. Bland annat innefattar det att kunna hantera vapen av olika slag, men också att kunna försvara sig själv och andra i närkamp, utan vapen och med den egna kroppen som redskap.

Eleverna vid examinatorskursen i närkamp prövar sig fram med de olika tekniker som lärs ut. Foto: Caroline segerdahl

Närkamp är en del av den militära utbildningen och för att kunna säkerställa kvalitén på det som lärs ut sammanhålls ämnet inom Försvarsmakten av Markstridsskolan. Här utbildas examinatorer, alltså de personer som sedan kan utbilda instruktörer på sina respektive förband runt om i landet.

— När den här kursen är klar så har vi totalt 22 stycken examinatorer i Försvarsmakten som kan driva kunskapen ute på förbanden, berättar Rickard Gustafsson som är ansvarig för kursen vid Markstridsskolan och som just nu är i full gång.

Samarbete med Svenska MMA-förbundet

Nytt för kursen just i år är att man valt att utveckla innehållet genom att lägga till en delkurs baserad på kampsporten MMA (mixed martial arts), som vuxit fram genom kombinationen av flera olika kampsporter, men som nu är en egen och väletablerad sport. En sport som är på frammarsch runt om i världen, inte minst i Sverige, och vars grunder har många likheter med närkampen.

— Många av de grundläggande teknikerna och principerna i närkampen hittar man även i MMA. Det är därför en sport som ligger väldigt nära det vi utbildar på och som det finns goda vinster i att träna även som motionsform och som kompletterande fysisk träning till arbetet, berättar Rickard. Den är på ingång som en officiell idrott i Försvarsmakten som kan tränas inom vår egen idrottsorganisation på ett sätt som inte gjorts tidigare. Därför har den också en naturlig plats i vår närkampsutbildning som vi ser det.

Den del i närkampsutbildningen som fokuserar på MMA genomförs i samarbete med svenska MMA-förbundet och inkluderar det första steget i den officiella tränarutbildning som man tagit fram från förbundets sida.

— Att man får den här utbildningen som en del i sin behörighet som examinator i närkamp gör ju att man också får en civil kvalitetstämpel och kan bedriva träning även inom själva sporten på ett riktigt sätt, säger Rickard. Det ser vi som mycket positivt.

Polis och Försvarsmakt utbildar sig tillsammans

De som deltar vid kursen är inte bara Försvarsmaktens egen personal, utan även polisen är med och utvecklar sina kunskaper inom området.

— Utvecklingen av den här utbildningen går år helt rätt håll och man har gjort ett jättebra jobb med att driva den, säger Lars Sundström som arbetar som länsansvarig instruktör i självskydd och konflikthantering vid polisen i Sörmland. Våra jobb, både inom polisen och inom Försvarsmakten, handlar om att vi måste kunna hantera farliga situationer och det här ger oss verktygen att utbilda våra kollegor på ett bra sätt för att kunna göra det. Dessutom är det riktigt bra fysisk träning och väldigt roligt. Hela kursen har en bra grund eftersom man baserar den på erfarenheter och faktainsamling från diverse delar av världen. Det här är inget eget ”hitte-på” utan något som har vuxit fram utifrån behov och verklighet, vilket jag upplever som mycket positivt och trovärdigt, avlutar Lars.

Kursen genomförs vid Markstridsskolan i Kvarn och är totalt sju veckor lång. Efter genomförd kurs har man behörigheten examinator och kan därmed utbilda intruktörer vid sitt hemmaförband, som i sin tur kan utbilda soldater och officerare. Nästa kurs kommer att genomföras under 2016.