Rätt utrustning till Försvarsmaktens dykare

Under tre dagar har militära dykare från 8 nationer samt företag och upphandlingspersonal fördjupat sig i hur den avancerade dykutrustning som idag finns att tillgå på den civila marknaden, också ska kunna användas inom militären. Syfte: att få effektivare och säkrare utrustning för djup dykning i framtiden. Värd för mötet var Försvarsmaktens Dykeri och navalmedicinska centrum.

Test och utvärdering av dykutrustning. Foto: Ingmar Franzén/Försvarsmakten
Inomhusbassängen hos Dykeri och navalmedicinskt centrum, DNC. Foto: Ingmar Franzén/Försvarsmakten
Dykare, leverantörer och uppköpare från åtta nationer diskuterade avancerad dykutrustning under tre dagar hos DNC i Karlskrona. Foto: Ingmar Franzén/Försvarsmakten

-Kravet på offentlig upphandling gör att vi måste precisera  oss på en djup detaljnivå och att leverera material till Försvarsmakten anses därför av många leverantörer som en tung och besvärlig process. Så besvärlig att många låter bli att svara på anbud. Det är helt enkelt för få som är intresserade att leverera, säger Jerry Lindén från DNC som är initiativtagare till mötet.

I förlängningen är det också en fråga om kostnader. Så länge det bara finns ett fåtal leverantörer blir det svårt att pressa priset och Försvarsmakten får ibland betala mycket mer jämfört med vad civila dykorganisationer gör. Dessutom får vi ofta gamla lösningar då ingen är beredd att stå för utvecklingskostnaderna utan att veta om man får sälja

Representanter från de nordiska ländernas upphandlingsenheter, världsledande leverantörer och utvecklare av dykutrustning samt användare, dvs dykare, har belyst sina respektive krav och önskemål. Förhoppningsvis kommer det leda till att ett större antal leverantörer än idag vill vara med och utveckla Försvarsmaktens dykutrustning.
- Intresset är väckt hos flera leverantörer och vi har fått nya kontakter och samararbetsmöjligheter med såväl militära som civila dykorganisationer utomlands. Dessutom fick vi chansen att visa upp DNC som är en av världens modernaste anläggningar i sitt slag, säger Jerry Lindén.