Omhändertagande av skadad

Övning på övnings- och skjutfältet i Umeå. Förutsättningen var att förbandet på marken hamnat i strid. Under denna hade personal sårats och nu behövde den evakueras med hjälp av helikopter. Förbandsenheten vid SkyddC tränade detta under en samövning med Helikopterflottiljens enhet vid F 21.

Efter att ha tagit sin kamrat i skydd genomförs första hjälpen i anslutning till skadeplatsen. Foto: Anna Bohm/Försvarsmakten
Helikoptern tas ned av en av soldaterna i förbandet. Foto: Anna Bohm/Försvarsmakten
Den skadade tas i högsta hastighet ut till den väntande helikoptern. Foto: Anna Bohm/Försvarsmakten
Vrålet från den lättande sjukvårdstransporten ligger över skogen när helikoptern lämnar området. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
In i solen och bort mot tryggheten. Stödet från luften lämnar området med den skadade på väg till lämplig sjukvårdsenhet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Förutsättningen denna relativt fina dag i ett annars så februarigrått Umeå var att förbandet hade intensiv stridskontakt med en fiende öster om sig. Under striden sårades en av soldaterna och gruppen tvingades att hantera den uppkomna situationen.

Många åtgärder i kort moment

Behovet av stridsledning blir uppenbar när skador inträffar. Gruppchefens plats och möjligheter att skydda flyttningen av den skadade till ett säkrare läge för att kunna omhändertas blir avgörande. Den och ett antal andra åtgärder, från patron ur på den skadades vapen till chefens plats under striden, måste sitta i förlängda märgen på alla som ingår i en enhet som kan råka i strid. Upprepning är kunskapens moder.

Evakuering med helikopter

I förutsättningen för övningen ingick möjligheten att få helikopterunderstöd vid en situation som denna och det kallades till platsen för att transportera den skadade till sjukvård.

Till detta kommer ytterligare ett antal moment i övningen. Anrop, lägesbeskrivning, kontroll av landningsplats, nedtagning av helikoptern, skydd av landningsplatsen och så vidare. Ett moment som kanske i första anblicken verkar enkelt blir plötsligt en övning där många saker ska falla på plats. Det gör de bara genom träning och åter träning där var och en inser att soldatyrket kan vara att betrakta som ett genuint hantverk där de lyckas som kan det bra.

För den skadade tar striden slut när helikoptern lämnar platsen i riktning mot tryggheten. För kamraterna på marken fortsätter striden intill dess motståndaren är nerkämpad eller har lyckats ta sig från platsen. Den delen av en sammanstöt får gestaltas i en annan artikel.