Hemvärnet i fokus

Försvarsmakten övar i Skåne under 2014-03-31--04-06.
Under en vecka i april kommer en militär övning att genomföras i delar av Skåne. Övningen representerar ett moment i en längre övningsserie som kommer att genomföras under 2014, och är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete i uppbyggnaden av det nationella försvaret.

Insatssoldater ur Hemvärnet Foto: Ur Försvarsmakten
Bandvagn 206 Foto: Ur Försvarsmakten
Övningsområden Foto: Ur Försvarsmakten
Nu är det dags för Hemvärnet att genpmföra krigsförbandsövning. Övningen innefattar ca 1 500 soldater från Södra skånska regementet i Revingehed, som behöver samträna sina olika funktioner och stridstekniker i ett lite större sammanhang och ytor.
Övningsplatserna denna gång kommer förutom på ordinarie övningsområden i Revingehed med Björka, Ravlunda Rinkaby och Hammar-Kabusa, att vara i anslutning till: Malmö – Husie, Svedala, Köpingebro, Hässleholm, Kristianstad och Bromölla.
Boende på och omkring övningsområdena uppmärksammas på att höga ljudnivåer kan förekomma, och militär trafik tidvis kommer att finnas på civil mark och allmänna vägar under tidsperioden.
Försvarsmakten i Skåne beklagar eventuella störningar som uppstår i samband med övningen.
För mer information,
Övningsinfo: 046-36 88 08