Arbetsgrupp ska få fart på reservdelsflödet till Gripen

Försvarsmakten har i årsrapporten för 2013 rapporterat att bristen på utbytesenheter och reservdelar till bland annat Jas 39 Gripen har medfört en lägre flygtidsproduktion. En arbetsgrupp ska nu se över hur detta ska lösas.

Bristen på utbytesenheter och reservdelar till JAS 39 ska nu få sin lösning. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten har haft svårigheter med att i tid och tillräcklig mängd få fram utbytesenheter och reservdelar till vissa system och farkoster. Jas 39 har varit särskilt drabbat och det har medfört en lägre flygtidsproduktion än planerat, vilket påverkat utbildningen vid insatsdivisionerna. Det har dock inte påverkat på vilket sätt anbefalld beredskap upprätthållits.

Försvarsmakten har i samarbetet med FMV påtalat konsekvenserna av brister på utbytesenheter och reservdelar samt behovet av ett fungerande flöde. En mellan FMV och Försvarsmakten gemensam arbetsgrupp har därför tillsatts – ”Task Force Jas 39”.

Inom ramen för detta arbete överses bland annat kompletterande anskaffning samt översyn av stödsystem, lagernivåer och lagerstrukturer i kombination med tilläggsutbildning. Bedömningen är för närvarande att flödet av utbytesenheter och reservdelar stadigt förbättras.