Resan mot Nordnorge har startat

Nu har övning Vintersol startat. Övningen ska förbereda de svenska enheterna för den stora vinterövningen Cold Response i Nordnorge som inleds den 12 mars.
– Det känns spännande, det kommer nog bli en upplevelse att vara med i en så stor övning, säger Oscar Blomster, soldat på ledning- och understödskompaniet.

Oscar Blomster, soldat på ledning- och understödskompaniets, maskerar ett av stab- och trossplutonens fordon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Även Skyddscentrums ingående enheter i övning Vintersol var igång med övningsmoment under onsdagen. Här syns tunga rekognoseringsgruppen som övade att hitta strålkällor. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
”Vi gör allt vi kan här hemma för att förbereda oss så bra vi kan för Cold Response och återta förmågan att strida i brigad” säger Stefan Hedmark i övningsledningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Övning Vintersol har startat. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Vintersol genomförs i Boden med omnejd under tiden 10-20 februari. Under övningen i Boden får förbanden möjlighet att slipa på vinterkunskaperna. Det som genomförs är bland annat kompletterande vinterutbildning i strid, motortjänst, sjukvårdstjänst men också samövning av ingående förband.

– De första dagarna, tisdag till och med torsdag, övar grupper, plutoner och kompanier för sig. Över helgen genomför vi ett samlat anfall med en mekaniserad bataljon understödda av artilleri, och vi gör det i brigads ram. Det innebär att anfallet leds av en brigadledning, berättar överstelöjtnant Stefan Hedmark i övningsledningen som fortsätter.

– Vi fokuserar nu på att återta förmågan att strida i brigad, övning Vintersol är förutom att den förbereder oss för Cold Response också ett viktigt steg i den riktningen. Under Cold Response kommer den svenska bataljonen att ingå i en multinationell brigad med manöverbataljoner från Holland, Kanada, USA och Storbritannien. Dessutom är det Sverige och Tredje brigadstaben med brigadchefen Lars Karlsson i spetsen som utgör stommen i ledningen för denna brigad under Cold Response.

 

Nu är det igång

Under onsdagen rullade de olika enheterna ut på övningsfältet för att börja med egna övningar i grupp, pluton och kompani. Ute på Bodens södra skjutfält kunde man se pansarskytteplutoner i sina stridsfordon 90 sätta igång med olika övningsmoment, bland övades åtgärder vid omhändertagande av skadad vagn. På väderkvarnshöjden hittade vi stab- och trossplutonen från lednings- och understödskompaniet.
– Nu när vi har kommit ut känns det att övningen är igång. Vi höll på med förberedelser hela tisdagen, vi lastade, packade och gick igenom utrustning och sånt. Idag har vi övat fordonsmarsch och börjat med att öva åtgärder vid kort och lång rast, bland annat maskering av grupperingsplats och fordon, berättar Oscar Blomster, soldat på stab- och trossplutonen.

I 19, A 9 och Skyddscentrum

Under torsdagen fortsätter Vintersol med övningar i grupp, pluton och kompani och under helgen genomförs som sagt ett samlat anfall med 192:a mekaniserade bataljonen med tillförd förstärkning från Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå i form av en EOD-grupp och en tung rekognoseringsgrupp. Anfallet understöds av indirekt eld från 91:a artilleribataljonen ur Artilleriregementet.

Vintersol avslutas under nästa vecka med vård och lastning och ytterligare förberedelser inför resan mot Norge och Cold Response.

 

Karta